null Thư mời tham dự Hội thảo “Chuyển đổi sản xuất xanh trong doanh nghiệp: Cơ hội, thách thức và kiến nghị”

content:

Thúc đẩy phát triển xanh và bền vững là thể hiện trách nhiệm của quốc gia trong giải quyết những thách thức toàn cầu do ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, đồng thời nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Việt Nam đã cùng gần 150 quốc gia cam kết đưa mức phát thải ròng về "0" vào năm 2050.

Để hiện thực hóa các mục tiêu và cam kết, Việt Nam đang từng bước hoàn thiện khung khổ pháp lý về bảo vệ môi trường, trong đó có các quy định áp dụng đối với hoạt động sản xuất công nghiệp. Với các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, phát triển bền vững là một trong những nội dung cam kết phi truyền thống. Theo đó, ngành hàng, doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt xu hướng xanh và có những bước chuyển đổi mạnh mẽ để đáp ứng các tiêu chuẩn về sản xuất xanh nhằm nâng cao vị thế của doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phối hợp với Google tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi sản xuất xanh trong doanh nghiệp: Cơ hội, thách thức và kiến nghị”. Hội thảo nhằm trao đổi, cập nhật các quy định pháp lý về thúc đẩy sản xuất xanh, phát triển bền vững trong doanh nghiệp; chia sẻ mô hình, kinh nghiệm, thực tiễn áp dụng các giải pháp về chuyển đổi sản xuất xanh; từ đó đề xuất chính sách thúc đẩy, khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các giải pháp sản xuất bền vững tại Việt Nam.

Thời gian: 8h30 – 11h30, Thứ Ba, ngày 14 tháng 11 năm 2023.

Địa điểm: Hội trường tầng 1, nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội .

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trân trọng kính mời Ông/Bà hoặc đại diện Quý Cơ quan tham dự và đóng góp ý kiến cho Hội thảo (Chương trình dự kiến được gửi kèm theo Giấy mời này).

Để chuẩn bị tốt cho Hội thảo, xin vui lòng xác nhận tham dự với chị Hoàng Thị Hải Yến (Tel: 0915134545; email: yenhh@mpi.gov.vn) trước ngày 13/10/2023./.

Thư mời các đơn vị thuộc Bộ: Tại đây 

Chương trình dự kiến: Tại đây

Thư mời: Tại đây