null Thông báo về việc tổ chức Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Trong khuôn khổ Diễn đàn quốc gia về phát triển bền vững Việt Nam

content:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Diễn đàn quốc gia về Phát triển bền vững là giải thưởng cao quý dành cho những công trình nghiên cứu khoa học, sáng tạo của sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển.

- Giải thưởng là thước đo về chất lượng đào tạo, góp phần đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển.

- Nguồn động viên, khuyến khích sinh viên tích cực đề ra những ý tưởng, giải pháp cụ thể, những phát minh mới trong khuôn khổ lĩnh vực phát triển bền vững.

II. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC

 1. Ông Ngô Xuân Khoa, Phụ trách phòng Quản lý khoa học và Hợp tác;
 2. Bà Phạm Mỹ Hằng Phương, Trưởng khoa Tài chính – Ngân hàng;
 3. Ông Đỗ Thế Dương, Phụ trách Trung tâm thông tin, thư viện, truyền thông.
 4. Ông Nguyễn Tiến Thành, Bí thư Đoàn Thanh niên – Trưởng ban;
 5. Bà Lê Thị Thanh Huyền, Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh;
 6. Ông Nguyễn Duy Tùng, Giảng viên Khoa Tài chính – Ngân hàng;
 7. Bà Đặng Thùy Nhung, Giảng viên Khoa Tài chính – Ngân hàng;

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

 1.  Đối tượng tham gia: Toàn bộ sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển.
 2.  Thời gian, địa điểm

  - Thời hạn nộp sản phẩm dự thi: 17h00 ngày 24/11/2023

          - Sản phẩm dự thi gửi đến: Ths. Đặng Thùy Nhung - Học viện Chính sách và Phát triển, Mobile: 0983.251.440, Email: nhung.mpi@apd.edu.vn

          - Thời gian thông báo kết quả thẩm định vòng 1: Ngày 26/11/2023

          - Nhóm dự thi nhận kết quả thẩm định và nộp lại sản phẩm (nhóm đạt giải in và nộp bản hoàn thiện trên khổ giấy A0): 10h00 ngày 29/11/2023 đến Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác (Tầng 2, nhà C, liên hệ Cô Huyền: 0971325468)

Lưu ý: Các nhóm sinh viên vượt qua vòng thẩm định được tham dự Diễn đàn quốc gia về Phát triển bền vững Việt Nam tại Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ 07:30 – 12:00 ngày 30/11/2023. Tại đây, hội đồng chấm tiến hành chấm báo cáo vòng 2 dựa trên sản phẩm và thuyết trình kết quả nghiên cứu. Mọi thắc mắc về cuộc thi, vui lòng liên hệ cô Nhung (0983251440) hoặc cô Huyền (0971325468).

IV. NỘI DUNG – THỂ LỆ CUỘC THI

1. Nội dung

- Chủ đề: Phát triển bền vững và các vấn đề liên quan.

          - Nội dung bài viết: Nội dung bài viết sẽ tập trung (nhưng không giới hạn) trong các chủ đề sau đây.

 1. Xóa nghèo dưới mọi hình thức ở mọi nơi
 2. Xóa đói, đảm bảo an ninh lương thực và cải thiện dinh dưỡng, phát triển nông nghiệp bền vững.
 3. Đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và nâng cao phúc lợi cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi.
 4. Đảm bảo giáo dục chất lượng, rộng mở và công bằng và nâng cao cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.
 5. Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái.
 6. Đảm bảo sự sẵn có và quản lý bền vững nguồn nước và cải thiện các điều kiện vệ sinh cho tất cả mọi người.
 7. Đảm bảo việc tiếp cận năng lượng với giá cả hợp lý, tin cậy, bền vững và hiện đại cho tất cả mọi người.
 8. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn, rộng mở và bền vững, việc làm đầy đủ và năng suất và công việc tốt cho tất cả mọi người.
 9. Xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc, đẩy mạnh công nghiệp hóa rộng mở và bền vững, khuyến khích đổi mới.
 10. Giảm bất bình đẳng trong mỗi quốc gia và giữa các quốc gia.
 11. Xây dựng các đô thị và các khu dân cư mở cửa cho tất cả mọi người, an toàn, vững chắc và bền vững.
 12. Đảm bảo các mô hình tiêu dùng và sản xuất bền vững.
 13. Có biện pháp khẩn cấp chống lại biến đổi khí hậu và các tác động của nó.
 14. Bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và các nguồn tài nguyên biển cho phát triển bền vững.
 15. Bảo vệ, tái tạo và khuyến khích sử dụng bền vững các hệ sinh thái trên cạn, quản lý tài nguyên rừng bền vững, chống sa mạc hóa, chống xói mòn đất và mất đa dạng sinh học.
 16. Thúc đẩy xã hội hòa bình và rộng mở cho phát triển bền vững, mang công bằng đến với tất cả mọi người và xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm và rộng mở ở tất cả các cấp.
 17. Đẩy mạnh cách thức thực hiện và đem lại sức sống mới cho quan hệ đối tác toàn cầu để phát triển bền vững.

2. Thể lệ

-  Sinh viên có đề tài, công trình nghiên cứu khoa học, đang học tập tại Học viện Chính sách và Phát triển.

-  Mỗi nhóm nghiên cứu có thể bao gồm các thành viên đến từ nhiều khoa/viện khác nhau.

-  Mỗi cá nhân hoặc tập thể có thể đăng ký tham gia một hoặc nhiều công trình.

- Mỗi nhóm sinh viên trình bày một Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu bao gồm các nội dung chính sau: (i) Đặt vấn đề, (ii) Tổng quan nghiên cứu, (iii) Phương pháp nghiên cứu, (iv) Kết quả nghiên cứu và Thảo luận, (v) Đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo.

          - Trình bày: Trên khổ giấy A0, trưng bày trên khung giá do Ban tổ chức cung cấp, hình thức trình bày sáng tạo.

          - Báo cáo nghiên cứu gửi về được trưng bày tại Diễn đàn quốc gia về Phát triển bền vững, tổ chức tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Khi Ban giám khảo chấm điểm, phải có người đại diện nhóm nghiên cứu trình bày.

3. Tiêu chí chấm điểm

Các báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu gửi về được đánh giá thông qua 2 hình thức, cụ thể như sau:

Hình thức

đánh giá

Trọng số

Cách thức đánh giá

Online

30%

Được đánh giá thông qua số lượng like và share trên fanpage chính thức của Diễn đàn sự kiện từ ngày 25/11/2023-28/11/2023.

Đánh giá trực tiếp của Ban giám khảo

70%

Ban giám khảo đánh giá trực tiếp vào ngày 30/11/2023, dựa trên các tiêu chí sau:

(i) Tính cấp thiết của chủ đề nghiên cứu;

(ii) Tính mới của chủ đề nghiên cứu;

(iii) Tính chính xác của kết quả nghiên cứu;

(iv) Hình thức trình bày báo cáo khoa học, sáng tạo;

(v) Thuyết trình kết quả nghiên cứu

Tổng điểm

100%

4. Cơ cấu giải thưởng:

  - 01 Giải nhất: 1.000.000 đồng

  - 02 Giải nhì: 800.000 đồng

  - 03 Giải ba: 500.000 đồng

- 04 Giải khuyến khích: 200.000 đồng

Các báo cáo gửi về được trưng bày tại Diễn đàn quốc gia về Phát triển bền vững, tổ chức tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng quản lý khoa học và hợp tác

      - Thông báo kế hoạch tổ chức tới các Khoa/Viện trong học viện.

      - Chịu trách nhiệm công tác tổ chức, chuẩn bị dự trù kinh phí và giải thưởng cuộc thi.

      - Chuẩn bị địa điểm và các nội dung khác để tổ chức chương trình.

- Chịu trách nhiệm thanh quyết toán kinh phí theo nội dung được giao trong tổng hợp dự trù kinh phí đã được Ban Giám đốc phê duyệt.

2. Trung tâm thông tin, thư viện và truyền thông

- Chịu trách nhiệm chính trong việc truyền thông chương trình.

- Thành lập fanpage chính thức của Diễn đàn sự kiện.

- Theo dõi, thông báo, báo cáo và kết luận kết quả bảng điểm chấm online thông qua số lượng like và share trên fanpage chính thức của Diễn đàn sự kiện.

- Kết hợp với Khoa Tài chính – Ngân hàng, Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác thông báo kết quả, giải thưởng chương trình.

3. Khoa Tài chính – Ngân hàng

- Nhận sản phẩm tham dự chương trình.

- Phụ trách các nội dung chuyên môn thuộc phạm vi chương trình (giải đáp và hướng dẫn sinh viên, chấm giải, bảo đảm chất lượng nội dung sản phẩm đạt giải,…).

- Và các nội dung khác có liên quan.

3. Khoa/Viện/ Đơn vị thuộc Học viện

- Thông báo kế hoạch tới giảng viên, sinh viên.

- Kêu gọi các giảng viên, sinh viên tích cực hưởng ứng tham gia.

      - Hỗ trợ truyền thông chương trình.

      - Hướng dẫn sinh viên sắp xếp, trưng bày thành phẩm.

- Và các nội dung khác có liên quan.

      3. Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện

      - Thông báo kế hoạch tổ chức tới các Liên chi khoa, chi đoàn trực thuộc.

      - Kêu gọi các đoàn viên tích cực hưởng ứng tham gia.

      - Hỗ trợ truyền thông chương trình.

Trên đây là Thông báo về kế hoạch tổ chức Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Diễn đàn quốc gia về Phát triển bền vững Việt Nam của Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác, đề nghị các Khoa/Viện/Đơn vị trong Học viện phổ biến và vận động sinh viên tham gia và nghiêm túc thực hiện các nội dung được giao./.

 

Nội dung chi tiết Thông báo: Tại đây