null Thông báo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19

content:

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

BAN CHỈ ĐẠO

PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:85/TB-BCĐ

            Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Học viện tại Thông báo số 84/TB-HVCSPT ngày 29/4/2020 về việc học viên và sinh viên quay trở lại học tập trung tại Học viện từ ngày 04/5/2020, để công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được hiệu quả, đảm bảo môi trường an toàn trong Học viện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 yêu cầu cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên toàn Học viện cần thực hiện nghiêm túc những yêu cầu sau:

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC HỌC VIỆN:

1. Bộ phận Y tế liên hệ với cơ quan phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương, tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ khu làm việc, giảng đường, ký túc xá, nhà ăn trước khi sinh viên nhập học; chuẩn bị đầy đủ nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay để trang bị cho các tầng thuộc tòa nhà 7F và các tầng của khu ký túc xá; mua thêm máy đo thân nhiệt để trang bị cho đội phản ứng nhanh đo thân nhiệt cho sinh viên trước khi lên giảng đường.

2. Giám đốc Trung tâm hỗ trợ đào tạo – Đội trưởng đội phản ứng nhanh chủ trì, phối hợp với Bộ phận Y tế lên phương án đo thân nhiệt cho sinh viên trước khi vào lớp học, đảm bảo tất cả sinh viên đều được đo thân nhiệt và theo dõi y tế hàng ngày.

3. Kết thúc mỗi buổi học, Bộ phận Y tế hướng dẫn và giám sát đội vệ sinh duy trì thực hiện vệ sinh, lau bàn ghế, tay nắm cửa, sàn nhà, nhà vệ sinh, giảng đường bằng bột khử trùng CloraminB theo quy định. Bổ sung nước sát khuẩn, xà phòng và các vật dụng cần thiết khác để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

4. Phòng Tổ chức – Hành chính, Bộ phận Y tế phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ đào tạo (đội bảo vệ, đội phản ứng nhanh), Phòng Chính trị và công tác sinh viên (đội thanh niên xung kích), Đoàn thanh niên (đội thanh niên tình nguyện) kiểm soát chặt chẽ người ra, vào khuôn viên Học viện (cán bộ/ giảng viên, học viên cao học, sinh viên, khách …), thực hiện các biện pháp phòng chống dịch: rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch hoặc sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn tay khô, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ các trường hợp mắc bệnh, phải thông báo ngay cho Ban chỉ đạo hoặc cơ quan y tế địa phương (ĐT: 0938140282) để có biện pháp xử lý kịp thời.

HỌC VIÊN VÀ SINH VIÊN:

1. Học viên và sinh viên quay trở lại học tập trung tại Học viện phải kê khai y tế (theo hướng dẫn của Bộ phận Y tế) và thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch theo chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Luôn giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín, uống sôi và đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng.

3. Phải đeo khẩu trang từ nhà và trong suốt thời gian học tại giảng đường và trong khuôn viên Học viện. Chú ý thực hiện đúng các khuyến cáo đeo khẩu trang phòng bệnh.

4. Đo thân nhiệt hàng ngày trước khi vào khuôn viên học viện theo sự hướng dẫn của Bộ phận Y tế. Nếu có bất thường, cần thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình quy địnhBộ phận Y tế yêu cầu.

         5. Rửa tay bằng xà phòng với nước sạch hoặc rửa tay bằng dung dịch rửa tay khô trước khi vào lớp (Học viện đã trang bị dung dịch rửa tay trước cửa mỗi lớp học). Chú ý việc rửa tay đúng cách.

6. Luôn giữ khoảng cách an toàn với những người xung quanh – tối thiểu 1m cả trong giờ học, giờ giải lao và trong các hoạt động khác.

          7. Luôn có ý thức giữ vệ sinh chung, không dùng chung các đồ cá nhân, bỏ rác đúng nơi quy định, phòng tránh bệnh dịch cho bản thân và cho người xung quanh.      

8. Khi có dấu hiệu: sốt, ho, đau ngực, khó thở... cần đến phòng Y tế (tầng 3 nhà 7F) để kiểm tra.

9. Không tụ tập trong giờ ra chơi, trước và sau mỗi buổi học. Tạm thời dừng tất cả các hoạt động ngoại khóa, hoạt động của các câu lạc bộ trong Học viện.   

          Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thông báo tới các đơn vị, học viên và sinh viên toàn Học viện biết để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Ban GĐHV (để b/c);

- Các đơn vị thuộc HV (để th/h);

- Trang Web HV;

- Lưu: TCHC.

TM. BAN CHỈ ĐẠO

TRƯỞNG BAN

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

PGS, TS. Trần Trọng Nguyên