null Buổi giao ban Học viện đầu tiên trên cương vị Giám đốc của PGS, TS. Trần Trọng Nguyên

content:

Sáng ngày 06/7/2020, Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức họp giao ban mở rộng, tham dự có Ban Giám đốc Học viện và Lãnh đạo các đơn vị. Đây là buổi họp giao ban đầu tiên do PGS, TS. Trần Trọng Nguyên chủ trì trên cương vị Giám đốc Học viện.

Giám đốc Trần Trọng Nguyên điều hành cuộc họp

     Cuộc họp đã thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác hành chính của Học viện, việc phân công công tác trong Ban Giám đốc Học viện, kế hoạch công tác tháng 7 của các đơn vị …

Các đơn vị báo cáo kế hoạch hoạt động trong tháng 7

     Trên cương vị mới, Giám đốc Trần Trọng Nguyên mong muốn các đơn vị nâng cao ý thức, trách nhiệm, có sự kết nối chặt chẽ, tạo hiệu quả cao trong công việc, thúc đẩy sự phát triển chung của Học viện trong thời gian tới.

 

(Nguồn: Trung tâm CNTT, TV&TT)