null Kế hoạch và Thể lệ Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka lần thứ 22 năm 2020

content:

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác kính gửi các Khoa và Viện Đào tạo quốc tế Kế hoạch và Thể lệ Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka lần thứ 22 năm 2020 của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh.

Đề nghị các Khoa và Viện Đào tạo quốc tế triển khai thông tin đến sinh viên của đơn vị mình.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác hoặc qua email: khht@apd.edu.vn

Chi tiết: Kế hoạch Eureka 2020, Thể lệ Eureka 2020