null Lịch thi tiếng Anh TOEIC Placementđối với sinh viên K11 (nhập học đợt 1) và Các quy định, Hướng dẫn về thi tiếng Anh TOEIC

content:

1. Thông báo Lch thi tiếng Anh TOEIC Placement đi vi sinh viên K11, nhp hc đt 1 (xem tại đây)

Danh sách sinh viên K11 tham dự kỳ thi Anh TOEIC Placement (xem tại đây)

2. Các quy định, Hướng dẫn về thi tiếng Anh TOEIC (xem tại đây)

Quy định về Chứng minh nhân dân không hợp lệ (xem tại đây)

Hướng dẫn dự thi TOEIC (xem tại đây)