null THÔNG BÁO (số 182) V/v tổ chức xác nhận nhập học và nhập học đại học  hệ chính quy khóa 11 năm 2020 (theo kết quả thi tốt nghiệp THPT)

content:

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

         Số: 182 /TB-HVCSPT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

      Hà Nội, ngày  05  tháng 10 năm 2020

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức xác nhận nhập học và nhập học đại học

 hệ chính quy khóa 11 năm 2020 (theo kết quả thi tốt nghiệp THPT)

 

I. Thời gian: Thứ năm, ngày 08 tháng 10 năm 2020

- Buổi sáng: Từ 7h00 – 11h30 đối với thí sinh xác nhận và nhập học ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Kinh tế phát triển, Luật Kinh tế.

- Buổi chiều: Từ 13h00 – 16h30 đối với thí sinh xác nhận và nhập học ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Quản lý nhà nước, Kế toán.

II. Địa điểm: Khu vực Căng tin -  Học viện Chính sách và Phát triển, Khu đô thị Nam An Khánh, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.

III. Thí sinh đến làm thủ tục xác nhận nhập học và nhập học cần mang theo:

1. Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (Bản chính);

2. Giấy chứng nhận Tốt nghiệp THPT năm 2020 (Tạm thời);

3. Học bạ THPT (Bản chính).

4. Bản sao công chứng giấy khai sinh;

5. Các giấy tờ pháp lý để xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) như: Thẻ thương binh của Bố/mẹ, Sổ thương binh của Bố/mẹ.… (Nộp bản sao có công chứng);

6. Giấy báo nhập học của Học viện Chính sách và Phát triển (thí sinh nhận tại bàn xác nhận nhập học);

7. Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu là Đảng viên, Đoàn viên) về Đảng bộ hoặc Đoàn Thanh niên Học viện Chính sách và Phát triển;

8. Giấy chuyển nghĩa vụ quân sự (đối với sinh viên là nam giới) về Ban chỉ huy Quân sự huyện Hoài Đức – TP. Hà Nội;

9. Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân (02 bản).

10. Bản sao công chứng sổ hộ khẩu.

11. Học phí và các khoản phải nộp:

- Học phí học kỳ I năm học 2020 – 2021: 270.000 đồng/1 tín chỉ x 17 tín chỉ = 4.590.000 đồng (hệ đào tạo chuẩn).

- Lệ phí thi xếp trình độ đầu vào tiếng Anh: 350.000 đồng/SV (Thi quốc tế TOEIC do IIG đơn vị độc quyền duy nhất tại Việt Nam được chỉ định do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ - ETS tổ chức tại Học viện);

- Lệ phí làm thủ tục nhập học:

+ Lệ phí khám sức khỏe:          300.000 đồng/SV;

+ Lệ phí làm thẻ sinh viên:        50.000 đồng/SV;

+ Bảo hiểm y tế bắt buộc:          610.155 đồng/SV/13 tháng;

+ Bảo hiểm tự nguyện:              400.000 đồng/SV/4 năm học;

+ Đoàn phí:                                96.000 đồng/SV/4 năm học;

+ Phí khác:                                 500.000 đồng/SV/4 năm học

(Phí khác bao gồm các khoản: Hồ sơ sinh viên, Sổ ngoại trú, Giấy chứng nhận tuần sinh hoạt công dân đầu khóa; phiếu khảo sát tuần SHCD đầu khóa; Giấy chứng nhận ngày CTXH, sổ tay sinh viên, sổ nội ngoại trú sinh viên và tài liệu học tập tuần lễ công dân đầu năm học, chuyên đề thực tế).

Tổng số tiền phải nộp:

- Thí sinh có tham gia bảo hiểm tự nguyện: 6.896.155 đồng

- Thí sinh không tham gia bảo hiểm tự nguyện: 6.496.155 đồng

V. Phương thức nộp học phí và các khoản thu:

Sinh viên nộp trực tiếp tại quầy thu theo hướng dẫn tại buổi nhập học.

VI. Đăng ký ký túc xá: Thí sinh đăng ký túc xá theo thông báo của Học viện tại địa chỉ: http://apd.edu.vn/.../asse.../A3uPmczLNUf9/content/id/777835

 Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:  

- Ban GĐ (để b/c);

- Các đơn vị thuộc Học viện;

- Bộ phận quản lý Website (đăng tb);

- Lưu: TC-HC, Phòng QLĐT.        

  GIÁM ĐỐC

 

   (đã ký)

 

PGS, TS. Trần Trọng Nguyên

                         

Lưu ý: Thí sinh và người nhà đến làm thủ tục nhập học cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch Covid 19 theo hướng dẫn của Học viện.