null Học viện Chính sách và Phát triển thực hiện thành công hoạt động đào tạo, bồi dưỡng hỗ trợ nguồn nhân lực đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020

content:

        Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, từ 9h00-11h45 ngày 23 tháng 12 năm 2020, tại Hội trường tầng 2, Học viện Chính sách và Phát triển đã có buổi làm việc với Đoàn công tác nhằm đánh giá hoạt động bồi dưỡng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm 2020 do Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện. Tham dự buổi làm việc về phía đoàn công tác có Bà Nguyễn Tùng Anh - Phó trưởng phòng Triển khai các hoạt động hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa - Cục phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Trưởng Đoàn công tác;  Bà Phạm Thị Mai Lan - Bộ Tài Chính; Ông Lưu Đức Bình - Cán bộ, Cục phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về phía Học viện Chính sách và Phát triển có PGS, TS. Trần Trọng Nguyên – giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Thế Vinh – Phó giám đốc Học viện; TS. Đỗ Kiến Vọng – Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Bồi dưỡng, Tư vấn và Phản biện Chính sách và các cán bộ của Trung tâm.

(Bà Nguyễn Tùng Anh - Phó trưởng phòng Triển khai các hoạt động hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa - Cục phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc)

Bà Nguyễn Tùng Anh - Phó trưởng phòng Triển khai các hoạt động hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa - Cục phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc, đồng thời đánh giá cao những kết quả mà Học viện đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt đối với hoạt động bồi dưỡng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm 2020. Học viện là đơn vị đào tạo uy tín, tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến về Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Học viện có nhiều sáng tạo và đổi mới trong việc triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời tạo được nhiều hiệu ứng tích cực đối với xã hội và hỗ trợ tốt đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian vừa qua.

(PGS, TS. Trần Trọng Nguyên – Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi làm việc)

          Tham dự buổi làm việc, PGS, TS. Trần Trọng Nguyên – Giám đốc Học viện đã phát biểu giới thiệu sơ bộ về Học viện, về hoạt động đào tạo và hoạt động bồi dưỡng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020 do Học viện tổ chức. Đồng thời bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đối với Học viện trong thời gian vừa qua.

(TS. Nguyễn Thế Vinh – Phó giám đốc Học viện phát biểu và chia sẻ tại buổi làm việc)

          Tham dự buổi làm việc, TS. Nguyễn Thế Vinh – Phó giám đốc Học viện đã trình bày khái quát về hoạt động bồi dưỡng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm 2020 do Học viện tổ chức, đồng thời chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn, cũng như những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm 2020. Đồng thời nhấn mạnh, Học viện Chính sách và Phát triển là trường đại học công lập uy tín trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có Khoa quản trị doanh nghiệp và các Khoa/Bộ môn có nhiều nội dung, chuyên đề giảng dạy phù hợp với nội dung chương trình bồi dưỡng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định.

(TS. Đỗ Kiến Vọng – Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Bồi dưỡng, Tư vấn và Phản biện Chính sách)

Thay mặt Trung tâm Bồi dưỡng, Tư vấn và Phản biện Chính sách, TS. Đỗ Kiến Vọng – Phó giám đốc phụ trách Trung tâm đã trình bày báo cáo tổng hợp công tác triển khai thực hiện hoạt động bồi dưỡng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020 do Học viện Chính sách và Phát triển thực hiện. Đồng thời trình bày phương hướng triển khai công tác năm 2021 và đề xuất, kiến nghị một số nội dung trong công tác bồi dưỡng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm 2021.

(Quang cảnh diễn ra tại buổi làm việc)

Đoàn công tác của Cục phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực và cố gắng của Học viện, của Trung tâm Bồi dưỡng, Tư vấn và Phản biện Chính sách trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời Đoàn cũng đã góp ý nhiều nội dung thiết thực giúp Học viện hoàn thiện quy trình đào tạo, để năm 2021 Học viện triển khai thực hiện các khóa bồi dưỡng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được hoàn thiện và thành công tốt hơn nữa.

Buổi làm việc kết thúc tốt đẹp lúc 11h45, cùng ngày./.

Bài: Trung tâm Bồi dưỡng, Tư vấn và Phản biện Chính sách

Ảnh: TTCNTT, TV&TT