null Thông báo v/v cử giảng viên tham gia hội thảo trực tuyến về phân tích chính sách trong nông nghiệp và phát triển nông thôn

content:

Kính gửi: Các Khoa, Viện trong Học viện

Căn cứ Công văn của Vụ Kinh tế nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hội thảo về phân tích chính sách trong nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Căn cứ chỉ đạo của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển; 

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác yêu cầu các Khoa, Viện sau đây (các đơn vị bắt buộc phải tham gia) gửi danh sách giảng viên tham dự hội thảo trực tuyến về địa chỉ email của Phòng: khht@apd.edu.vn trước 17h, Thứ Tư, ngày 6/1/2021.
          - Viện Đào tạo quốc tế: 5 giảng viên;
          - Khoa Kinh tế: 5 giảng viên;
          - Khoa Tài chính – Đầu tư: 5 giảng viên;
          - Khoa Chính sách công: 4 giảng viên;
          - Khoa Kinh tế phát triển: 4 giảng viên.

Các cán bộ, giảng viên khác có quan tâm, mời tới tham gia Hội thảo trực tuyến vào thời gian và địa điểm như sau:
         - 9h00 – 12h00, Thứ Sáu, ngày 08 tháng 01 năm 2021;
         - Địa điểm: Phòng họp Học viện Chính sách và Phát triển, Khu đô thị Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội. 

Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chuyên viên Đỗ Thị Hà Anh, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác qua SĐT: 0964088044. 

Trân trọng! 

Chi tiết: TẠI ĐÂY