null Thư mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học quốc tế các nhà khoa học trẻ khối kinh tế và kinh doanh 2021 (ICYREB 2021)

content:

Với mục đích bồi dưỡng và phát triển đội ngũ các nhà nghiên cứu trẻ có năng lực nhằm hướng tới những sản phẩm khoa học ngang tầm khu vực và quốc tế, Học viện Ngân hàng phối hợp cùng một số trường Đại học khác trong nước đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế thường niên Các nhà khoa học trẻ của các trường khối Kinh tế và Kinh doanh 2021 (ICYREB 2021).

Hội thảo dự kiến tổ chức vào tháng 12/2021 tại Học viện Ngân hàng - TP. Hà Nội.

Trân trọng kính mời các cán bộ, giảng viên trong Học viện (không quá 40 tuổi tính đến năm 2021) tham gia viết bài và tham dự hội thảo. Bài viết tập trung (nhưng không giới hạn) vào các nội dung sau:

- Tài chính, ngân hàng, kế toán;
- Mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam;
- Thương mại và chuỗi cung ứng;
- Marketing, kinh doanh trong thời đại số;
- Khởi nghiệp và đổi mới, sáng tạo;
- Quản lý kinh tế và cải cách hành chính công;
- Công nghệ thông tin và hội nhập kinh tế quốc tế;
- Blockchain, chuyển đổi số;
- Kinh tế và đầu tư quốc tế;
- Hệ thống thông tin quản lý trong các doanh nghiệp tài chính và phi tài chính;
- Các nội dung khác có liên quan đến chủ đề hội thảo.

Các bài viết được lựa chọn sẽ được đăng Kỷ yếu và công bố trên các tạp chí khoa học uy tín của các trường đại học đồng tổ chức hội thảo. Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (Quy định hình thức bài viết xem phụ lục đính kèm). Bài viết được gửi trước ngày 15/7/2021.  

Các cán bộ, giảng viên quan tâm có thể liên hệ với Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác để được hỗ trợ. 

Chi tiết: TẠI ĐÂY