21/12/2022
Ngày 21/12, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức hội thảo "Các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam: Tiến trình thực hiện và một số khuyến nghị".
15/12/2022
Sáng ngày 15/12/2022, hội thảo quốc gia Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế và xã hội trong môi trường số - Lần thứ hai, do Học viện Chính sách và Phát triển đồng phối hợp cùng Trường...