21/04/2023
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thăm và làm việc với Học viện Chính sách và Phát triển
16/04/2023
Bài viết gốc: https://docs.google.com/document/d/1bhMrdQoZcJ3vDFspr3JRNc5pL7dvn_p1N4ND9CGW2Lg/edit