30/07/2021
Khoa Kinh tế số đã chọn triết lý đào tạo là “Khai tâm – Rèn chí – Phát tiềm năng”. Triết lý này sẽ được Khoa triển khai một cách sâu sắc để đào tạo các thế hệ sinh viên vừa có tâm, vừa có tầm và tài.
30/07/2021
Thông báo xem xét lại điểm thi học phần của sinh viên học kỳ II và học kỳ hè năm học 2020 – 2021
29/07/2021
Thông báo kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020 – 2021  Phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 - 2022
24/07/2021
Thông báo triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện dãn cách xã hội
23/07/2021
Thông báo Lịch nghỉ hè của sinh viên, năm học 2020-2021
23/07/2021
Thông báo về việc đăng ký ứng tuyển Chương trình học bổng Thạc sỹ Chính sách công của Trường Chính sách công và Quản lý Fullbright (Đại học Fullbright Việt Nam)
21/07/2021
Thông báo triển khai các biện pháp phòng, chống Covid 19
16/07/2021
Thông báo sinh viên cuối khóa trả tài liệu cho thư viện để đủ điều kiện xét tốt nghiệp