18/06/2021
THÔNG BÁO:Triển khai dịch vụ vệ sinh, tạp vụ và cảnh quan môi trường tại trụ sở Học viện Chính sách và Phát triển
18/06/2021
Quy định hoạt động Đội Thanh niên sinh viên xung kích an ninh cơ sở tại Học viện Chính sách và Phát triển
15/06/2021
Thông báo kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1
15/06/2021
Thông báo đăng ảnh sinh viên lên phần mềm thi online
15/06/2021
Quy định cấp và sử dụng thẻ sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển
11/06/2021
Thong báo lịch thi đợt 1, Học kỳ II, năm học 2020-2021 (Học phần thi vấn đáp trực tuyến trên ứng dung Zoom)
11/06/2021
Quyết định về Ban hành Quy định tổ chức thi trực tuyến các học phần tốt nghiệp tại Học viện Chính sách và Phát triển
09/06/2021
Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2021