16/01/2021
Kết quả thi vòng 1 - Kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Học viện Chính sách và Phát triển
11/01/2021
THÔNG BÁO số 05 về việc nộp học phí để đảm bảo điều kiện dự thi kết thúc học phần
11/01/2021
Lễ khởi công Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) và Khai trương Triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021 (Vietnam International Innovation Expo 2021 - VIIE 2021)
08/01/2021
THÔNG BÁO số 241 Lịch trả hồ sơ tốt nghiệp đợt 4 năm 2020 
05/01/2021
Lễ Bàn giao sinh viên K11 tham dự khóa học Giáo dục quốc phòng và An ninh đợt 1