24/12/2020
THÔNG BÁO số 234 lịch nghỉ Tết âm lịch và dương lịch 2021
17/12/2020
Công văn số 1056/BKHĐT-VP của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tiếp tục tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
15/12/2020
Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động và Tổng kết công tác năm học 2019-2020, Phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2020-2021
14/12/2020
THÔNG BÁO số 225 về việc nghỉ học chiều thứ 2 ngày 14/12/2020
11/12/2020
Học viện Chính sách và Phát triển tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020
08/12/2020
THÔNG BÁO số 223 Lịch thi Kỳ I, năm học 2020-2021, Đợt 1 của Khóa 11
08/12/2020
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số 4143/QĐ-BGDĐT ngày 07/12/2020, cho phép Học viện Chính sách và Phát triển được đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh
07/12/2020
THÔNG BÁO số 222 về việc nộp học phí kỳ I năm học 2020-2021 giai đoạn 2
02/12/2020
THÔNG BÁO số 219 về kết quả họp Hội đồng sáng kiến năm học 2019-2020