26/03/2021
Tập huấn công tác Phòng cháy, chữa cháy tại Học viện Chính sách và Phát triển
26/03/2021
Ban Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp xuân Tân Sửu
23/03/2021
Thông báo về việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu của người có chức vụ, quyền hạn trong Học viện Chính sách và Phát triển
23/03/2021
Phiếu đề nghị điều chỉnh thông tin đăng ký xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2021
23/03/2021
Công bố danh sách sinh viên khóa 8, 9, 10 không tham gia Bảo hiểm Y tế năm học 2020-2021
19/03/2021
Công bố Đáp án và Kết quả kỳ thi Olympic toán học Sinh viên APD lần 5
19/03/2021
Thông báo danh sách sinh viên đề nghị xem xét lại kết quả bài thi học phần khóa 11, học kỳ I, năm học 2020-2021