18/03/2021
Học viện Chính sách và Phát triển đơn vị đầu tiên mở ngành học Kinh tế số 
16/03/2021
Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép cho Học viện Chính sách và Phát triển đào tạo  trình độ đại học ngành Kinh tế số
15/03/2021
Quyết định ban hành Quy chế Công tác sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển.
15/03/2021
Thông báo thực hiện công tác phòng, chống Covid 19
12/03/2021
Chi đoàn cán bộ rà soát và triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên Học viện trong năm 2021
12/03/2021
Thông báo nộp hồ sơ miễn giảm học phí kỳ II năm học 2020-2021
10/03/2021
 Kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh " Duyên dáng áo dài MPI năm 2021"