14/10/2020
Thông báo số 186/TB-HVCSPT: Lịch thi Học kỳ I, năm học 2020-2021
14/10/2020
Thông báo số 186/TB-HVCSPT, Học viện Chính sách và Phát triển không xét tuyển đợt bổ sung kỳ tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2020.
09/10/2020
THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN ĐẦU KHÓA ĐỐI VỚI KHÓA 11, ĐỢT 2
05/10/2020
THÔNG BÁO (số 182) V/v tổ chức xác nhận nhập học và nhập học đại học hệ chính quy khóa 11 năm 2020 (theo kết quả thi tốt nghiệp THPT)
04/10/2020
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo điểm chuẩn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020
29/09/2020
THÔNG BÁO (số 179): Lịch thi chuẩn đầu ra tiếng Anh
25/09/2020
Chương trình tư vấn sức khỏe giới tính cho nữ sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển