Thông báo Thông báo

Học bổng KKHT học kỳ I năm học 2017 - 2018

Ngày đăng 18/05/2018 | 01:34 PM  | Lượt xem: 450
Học bổng học kỳ I năm học 2017 - 2018

Thông báo xét miễn, giảm học phí Học kỳ I năm học 2017 - 2018

Ngày đăng 25/09/2017 | 01:37 PM  | Lượt xem: 932
Miễn, giảm học phí

Thông báo về việc quán triệt sinh viên chấp hành nội quy văn hóa học đường tại Học viện

Ngày đăng 22/09/2017 | 04:23 PM  | Lượt xem: 1610
Thông báo về việc quán triệt sinh viên chấp hành nội quy văn hóa học đường tại Học viện

Hướng dẫn giải quyết các thủ tục hành chính đối với sinh viên

Ngày đăng 20/09/2017 | 10:11 AM  | Lượt xem: 1758
Hướng dẫn giải quyết các thủ tục hành chính đối với sinh viên

Hướng dẫn xét kết quả rèn luyện đối với sinh viên

Ngày đăng 20/09/2017 | 09:55 AM  | Lượt xem: 1573
Hướng dẫn xét kết quả rèn luyện đối với sinh viên

Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên

Ngày đăng 14/09/2017 | 03:47 PM  | Lượt xem: 1183
Đề nghị các sinh viên có những nguyện vọng, tâm tư cần tư vấn, chia sẻ, góp ý với Ban giám đốc Học viện về quá trình đào tạo, thực hiện nội quy, quy chế học tập và rèn luyện… cũng như các vấn đề...

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên Phòng Chính trị và Công tác sinh viên