null TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ KINH DOANH CƠ BẢN TẠI TỈNH BẮC GIANG 

content:

 

Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng hỗ trợ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đối với các Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam, Trung tâm Bồi dưỡng, Tư vấn và Phản biện chính sách - Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức thành công khóa nghiệp vụ Quản trị Kinh doanh Cơ bản diễn ra tại tỉnh Bắc Giang.

Có thể là hình ảnh về 14 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 16 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

Khóa đào tạo đã cung cấp những kiến thức và bài học thực tiễn vô cùng hữu ích trong lĩnh vực Chuyển đổi số và ứng dụng quản trị doanh nghiệp thông minh trong thời đại 4.0. Tại mỗi buổi học, các học viên được trao đổi, thảo luận về nhiều nội dung, bài học thực tế và cách xử lý các tình huống thường gặp trong quản trị kinh doanh, cách thức và phương pháp chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp. Mọi vướng mắc và câu hỏi của học viên tham dự khóa học đều được các giảng viên trả lời thấu đáo, tận tình.

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

Thông qua đào tạo, bồi dưỡng, các học viên nắm được những kiến thức tổng quan về một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến hoạt động quản trị kinh doanh, cũng như những vấn đề chuyên môn sâu về nghiệp vụ. Sau khóa học, học viên mong muốn sẽ tiếp tục tham gia các khóa học chuyên sâu khác về quản trị kinh doanh do Học viện tổ chức.

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'QUALITY'

 Có thể là hình ảnh về 1 người, trong nhà và văn bản cho biết 'NHÂN TÀI LIÊU NĐĂNG A C'

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 12 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 7 người và mọi người đang đứng

Trung tâm Bồi dưỡng, Tư vấn và Phản biện Chính sách.

Toà C, Học viện Chính sách và Phát triển. Khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.

 Hotline: 0363.432.486 (Mrs. Phượng)

Email: Trungtamboiduong@apd.edu.vn

 Website: http://apd.edu.vn/trung-tam-boi-duong-va-tu-van-phat-trien

Trân trọng!