null Góc APD - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN VỚI TRUYỀN THÔNG

content:

TS. Nguyễn Tiến Hùng - Trưởng khoa cơ bản, Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên tham gia giao lưu và lên sóng truyền hình VietNamnet chia sẻ về nội dung: Củng cố lưới đa tầng an sinh xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau!

Bản chất của ASXH là tạo ra lưới an toàn gồm nhiều tầng, nhiều lớp cho tất cả các thành viên xã hội trong trường hợp bị giảm, bị mất thu nhập hay gặp phải những rủi ro khác.

Năm 2022 là năm đầu tiên Việt Nam áp dụng chuẩn nghèo đa chiều mới được thiết kế cho giai đoạn 2021-2025. Với những thay đổi, điều chỉnh này, vai trò của việc củng cố hệ thống an sinh xã hội (ASXH) trong công cuộc giảm nghèo bền vững, những thành quả đạt được, các thách thức đặt ra, v.v... như thế nào?

Trong cuộc tọa đàm “Củng cố an sinh xã hội nhằm thúc đẩy giảm nghèo bền vững” hôm nay, các vị khách mời sẽ chia sẻ cùng độc giả VietNamNet góc nhìn về những vấn đề trên. Xin trân trọng giới thiệu 2 vị khách mời:

-         Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hùng – chuyên gia nghiên cứu về ASXH, Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

-         Ông Đoàn Hữu Minh – Cán bộ chương trình của UNDP tại Việt Nam 

Chi tiết vui lòng tham khảo tại đường link sau: https://vietnamnet.vn/cung-co-luoi-da-tang-an-sinh-xa-hoi-de-khong-ai-bi-bo-lai-phia-sau-2082486.html?fbclid=IwAR2BtcROUBkERmhdffoPWdq15MROjvqx7GsRtNrpjM_fgCqVDc6UI2BaVmw