null Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức thành công Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên đầu khóa, đối với sinh viên Khóa 12 trúng tuyển đợt 1 năm 2021

content:

Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức thành công Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên đầu khóa, đối với sinh viên Khóa 12 trúng tuyển đợt 1 năm 2021

Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2021-2022, Học viện Chính sách và Phát triển đã tuyển sinh, tổ chức nhập học thành công đối với gần 600 sinh viên hệ chính quy khóa 12 trúng tuyển đợt 1 năm 2021 vào Học viện. Do ảnh hưởng của dịch Covid -19, Tuần sinh hoạt Công dân Sinh viên đầu khóa đối với sinh viên hệ chính quy khóa 12 trúng tuyển đợt 1 năm 2021 năm học 2021 2022 được Học viện tổ chức theo hình thức trực tuyến, diễn ra từ ngày 23/8/2021 đến ngày 01/9/2021. Tham dự khóa học tại Tuần sinh hoạt Công dân Sinh viên đầu khóa, Sinh viên sẽ được trang bị những thông tin tổng quan về Học viện, phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 và những thông tin cần thiết trong quá trình học tập đại học tại Học viện.

PGS,TS. Trần Trọng Nguyên – Giám đốc Học viện tham gia gặp gỡ và giới thiệu

khái quát về Học viện với Tân sinh viên K12 (Lớp CT02) nhập học đợt 1 tại buổi khai mạc

TS. Nguyễn Thế Hùng – Phó Giám đốc Học viện tham gia gặp gỡ và giới thiệu khát quát về Học viện với  Tân sinh viên K12  (Lớp CT01) nhập học đợt 1 tại buổi khai mạc