null Đề án tuyển sinh năm 2020

content:

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2018

1. Thông tin chung (Tính đến thời điểm xây dựng đề án)

1.1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu) và địa chỉ trang thông tin điện tử của trường

- Tên trường: Học viện Chính sách và Phát triển (Tên Tiếng Anh:Academy of Policy and Development) được thành lập theo Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính Phủ, là trường Đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục đại học quốc dân.

Sứ mệnh: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao bậc đại học, thạc sĩ, tiến sĩ về chính sách công, kinh tế và quản lý, có tư duy năng động, sáng tạo, đủ năng lực làm việc trong nước và quốc tế; nghiên cứu, bồi dưỡng, tư vấn và phản biện chính sách.

Địa chỉ 1: Học viện Chính sách và Phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phòng C310, Tầng 3, Khu đô thị Nam An Khánh - Xã An Thượng - Huyện Hoài Đức - Thành phố Hà Nội 

Địa chỉ 2: Học viện Chính sách và Phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Văn phòng tư vấn tuyển sinh, P201, Tầng 2, Tòa nhà Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 37957368/ 024 37473186

Email: tuyensinh@apd.edu.vn

Website: https://apd.edu.vn

- Fanpage: https://facebook.com/tvtsapd/

File đính kèm (TẢI TẠI ĐÂY)