null Đoàn Kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển

content:

         Ngày 28/10/2021 đoàn Kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư do đồng chí Nguyễn Thế Ngân, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác đảng tại Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển.

Tham dự chương trình, về phía Học viện có BCH Đảng bộ Học viện, thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện, Chi ủy các Chi bộ 1, 2, 3.

Về phía Đoàn kiểm tra có 7 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Thế Ngân - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng đoàn.

Nội dung kiểm tra gồm:

Kết quả công tác đảng từ sau Đại hội Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020-2025 của đảng Đảng ủy Học viện, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện, Chi bộ 2 và Chi bộ 3 đến nay;

Việc thực hiện, triển khai các văn bản chỉ đạo của các tổ chức Đảng cấp trên;

Công tác văn thư, lưu trữ tài liệu, tài chính, chuyên môn, nghiệp vụ công tác đảng.

Đồng chí Lương Văn Kết - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan, Chánh Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố quyết định và nội dung làm việc của đoàn công tác

      Tại buổi làm việc đồng chí Giang Thanh Tùng – Bí thư Đảng uy Học viện báo cáo vắn tắt tình hình hoạt động của Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển từ sau đại hội khóa IV đến nay, tiếp theo chương trình các thành viên đoàn Kiểm tra triển khai nội dung công tác.

Đồng chí Giang Thanh Tùng – Bí thư Đảng bộ Học viện báo cáo tóm tắt hoạt động của Đảng ủy Học viện

Sau khi hoàn tất công tác kiểm tra, đại diện đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Thế Ngân đã công bố kết luận của đoàn như sau.

- Những kết quả đạt được:

Đảng ủy Học viện Chính sách và Phát triển từ sau Đại hội Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay đã bám sát sự chỉ đạo của các tổ chức đảng cấp trên qua hệ thống văn bản chỉ đạo.

Đã triển khai, ban hành tốt các Hướng dẫn, Chương trình, Kế hoạch, Công văn, Thông báo đến các tổ chức đảng trực thuộc.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt.

Sinh hoạt của các tổ chức đảng trong Đảng bộ Học viện có nhiều chuyến biến tích cực.

Hồ sơ về quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện chỉ đạo của cấp trên tương đối đầy đủ, phong phú.

Ban hành Nghị quyết trọng tâm từng quý, đây là hoạt động đáng được ghi nhận và nên nhân rộng tới các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Những tồn tại cần hoàn thiện:

Đảng ủy chưa xây dựng được Quy chế phối hợp hoạt động giữa Đảng ủy với Ban Giám đốc và Hội đồng Học viện;

Vẫn còn một số Chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề còn hạn chế; chưa quan tâm ghi chép đầy đủ các nội dung trong biên bản các cuộc sinh hoạt chi bộ; ghi chép chung sổ giữ các phiên họp của Chi ủy và Chi bộ; chưa phân công nhiệm vụ cho đảng viên; một số tổ chức đảng còn dựa chủ yếu vào Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện.

- Đề xuất kiến nghị từ đảng bộ cơ sở:

Đoàn Kiểm tra đã tiếp thu những kiến nghị về đặc thù của Đảng ủy cơ sở đặc biệt là những vấn về của Đảng viên là sinh viên;

Về việc đặt đầu cầu truyền hình tại Học viện trong các phiên họp trực truyến, các chương trình phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, cũng như các chương trình tập huấn công tác đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn Học viện.

Đoàn kiểm tra đề nghị Đảng uỷ Học viện chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc hoàn thiện các thủ tục còn thiếu và từ nay đến cuối năm tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, công tác xây dựng Đảng, và chuẩn bị tổng kết đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Thế Ngân - Trưởng đoàn kiểm tra công bố kết luận của đoàn công tác

      Thay mặt Đảng ủy Học viện, Bí thư Đảng ủy Giang Thanh Tùng cám ơn đoàn công tác đã chỉ ra những mặt tồn tại, thiếu sót và có những trao đổi, hướng dẫn khách quan, nhiệt tình, cởi mở giúp hoạt động công tác đảng, các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về đảng của Học viện ngày càng hoàn thiện hơn.

Các hoạt động kiểm tra của đoàn công tác

Nguồn:TTCNTT, TV &TT