null CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ QUỐC TẾ CỦA TS. NGUYỄN NHƯ HÀ

content:

Nghiên cứu pháp lý đã khó nhưng để có được một công trình khoa học công bố ở Việt Nam luôn không hề đơn giản, bởi số Tạp chí chuyên ngành Luật không nhiều và yêu cầu rất cao.

Tuy nhiên, vào năm 2017, TS. NGUYỄN NHƯ HÀ - Trưởng Khoa Luật kinh tế đã xuất bản tại Châu Âu một cuốn sách bằng tiếng Pháp, công bố các nghiên cứu chuyên sâu về khoa học dữ liệu, và các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực tư pháp quốc tế.

 

Cuốn sách có nhan đề:

Les enjeux juridiques du traitement des données: L'expérience vietnamienne (OMN.UNIV.EUROP.) (French Edition), NXB ‎Éditions universitaires européennes (February 22, 2017)

 

Hiện nay, cuốn sách vẫn đang được bán trên Amazon và trở thành công trình nghiên cứu được trích dẫn nhiều trong các bài báo, nghiên cứu quốc tế.

https://www.amazon.com/.../dp/3639547535/ref=mp_s_a_1_1...