null THÔNG BÁO số 135: Thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển viên chức năm 2022 của Học viện Chính sách và Phát triển

content:

Thông báo danh sách Thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển viên chức năm 2022 của Học viện Chính sách và Phát triển (nội dung xem tại đây).

+ Phụ Lục 1 bao gồm danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển vào khối Giảng viên (vòng thứ nhất).

+ Phụ Lục 2 bao gồm danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển vào khối Phòng, Ban, Trung tâm (vòng thứ hai).

* Mọi thắc mắc của thí sinh, đề nghị liên hệ phòng Tổ chức Hành chính trước 17 giờ ngày 19/8/2022.