null Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Chính sách và Phát triển và Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – ĐHTN (CTEQ)

content:

Ngày 25/10/2022, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Chính sách và Phát triển và Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – ĐHTN (CTEQ) đã được diễn ra tại Trụ sở của Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục

 

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Giám đốc (APD) và Ông Lê Hùng Linh – Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục đại diện hai đơn vị ký kết thảo thuận hợp tác

Về phía Học viện có sự tham dự của TS. Nguyễn Thế Hùng – Phó Giám đốc Học viện, TS. Nguyễn Thị Đông, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, ThS. Đỗ Thị Hoa Phụ trách Khoa Tiếng Anh Kinh tế, và ThS. Nguyễn Thị Minh Hạnh chuyên viên phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác.

Đại diện phía trường Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục gồm có, TS Lê Hùng Linh – Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, TS. Nguyễn Trọng Du – Phó Giám đốc và các lãnh đạo đơn vị Phòng ban.

Các nội dung chính được thỏa thuận ký kết hợp tác:

1. Phối hợp xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tài liệu và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học cơ bản và tin học nâng cao.

2. Phối hợp tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ cán bộ chấm thi, ra đề thi theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

3. Phối hợp thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, tin học cơ bản, tin học nâng cao cho sinh viên, học viên sau đại học, cán bộ, viên chức, người lao động và các cá nhân có nhu cầu.

4. Phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên giảng dạy bằng tiếng Anh.

5. Phối hợp tổ chức thi đánh giá, cấp Giấy chứng nhận, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ, tin học cho sinh viên, học viên sau đại học, cán bộ, viên chức, người lao động của bên B và thí sinh có nhu cầu.

6. Tư vấn, hướng dẫn và chuyển giao ngân hàng câu hỏi thi đánh giá năng lực; các công cụ hỗ trợ đánh giá phục vụ công tác chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ cho đối tượng là học viên, sinh viên của nhà trường.

7. Hai bên tạo điều kiện thuận lợi về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các điều kiện khác (nếu có thể) cho việc triển khai các hoạt động hợp tác chung.

 TS. Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Học viện vui mừng trước sự hợp tác của hai bên, Ghi nhận thiện chí của Học viện, ông Lê Hùng Linh – Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục mong muốn thúc đẩy sự phát triển của cả hai bên. Với cương vị là đại diện của trường, ông rất mong muốn được hiện thực hóa các ý tưởng hợp tác trong tương lai đã được đề cập trong buổi ký kết trong thời gian tới bằng các chương trình hợp tác cụ thể và chi tiết.

Đại diện hai bên đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ để đánh dấu bước khởi đầu trong sự hợp tác lâu dài, bền vững của hai bên. Buổi lễ đã kết thúc vào 11h30p cùng ngày.

Một vài bức ảnh của buổi làm việc

 

Nguồn: Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác