null HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY, TÀI LIỆU THAM KHẢO THUỘC ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ 2022- NGÀY 6.12.2022

content:

Chiều ngày 6/12/2022 tại Phòng họp tầng 2 - nhà C, Học viện Chính sách và Phát triển đã diễn ra buổi thẩm định nghiệm thu Giáo trình giảng dạy cho học phần thực hành biên dịch 1 và tài liệu tham khảo của các môn cơ sở ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh Kinh tế và Kinh doanh (Môn thực hành tiếng: Nghe 1 & Nói 1; Đọc 1 & Viết 1)
Tham dự hội đồng gồm có:
1. PGS, TS. Trần Trọng Nguyên, Giám đốc Học viện, HV CS & PT, Chủ tịch Hội đồng;
2. TS. Phạm Ngọc Trụ, Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, HV CS & PT, Thư ký Hội đồng;
3. TS. Đinh Thị Bảo Hương,  Trưởng khoa đào tạo Sau Đại học , Đại học Hà Nội, Ủy viên phản biện;
4. TS. Trần Thị Thanh Liên, Trưởng Khoa Tiếng Anh, Học viện Ngoại giao, Ủy viên phản biện;
5. TS. Nguyễn Lan Phương, Trưởng Khoa Tiếng Anh, Trường ĐH Thương Mại, Ủy viên;
6. TS. Lương Bá Phương, Trưởng Bộ môn Biên dịch, Khoa Ngoại ngữ, HV Báo chí và Tuyên truyền, Ủy viên;
Đặc biệt hội đồng có sự gia của toàn thể lãnh đạo và các giảng viên Khoa Ngoại ngữ Kinh tế.

PGS, TS. Trần Trọng Nguyên, Giám đốc Học viện, HV CS & PT, Chủ tịch Hội đồng

TS. Phạm Ngọc Trụ, Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, HV CS & PT

Thư ký Hội đồng

TS. Đinh Thị Bảo Hương,  Trưởng khoa đào tạo Sau Đại học , Đại học Hà Nội, Ủy viên phản biện

TS. Trần Thị Thanh Liên, Trưởng Khoa Tiếng Anh, Học viện Ngoại giao, Ủy viên phản biện

TS. Nguyễn Lan Phương, Trưởng Khoa Tiếng Anh, Trường ĐH Thương Mại, Ủy viên

TS. Lương Bá Phương, Trưởng Bộ môn Biên dịch, Khoa Ngoại ngữ, HV Báo chí và Tuyên truyền, Ủy viên

TS. Phạm Thị Diệu Linh, Phó trưởng Khoa NNKT, HV CS&PT trình bày nội dung biên soạn giáo trình thực hành biên dịch 1

 

ThS. Đỗ Thị Hoa, Phó trưởng Khoa NNKT, HV CS&PT trình bày nội dung biên soạn TLTK Thực hành tiếng 1Buổi thẩm định đã nhận được những nhận xét đánh giá tích cực cho sản phẩm của nhóm tác giả. Sản phẩm mang tính cấp thiết, có ý tưởng đa dạng, khoa học và tính ứng dụng cao. Ngoài ra, hội đồng cũng góp ý, chia sẻ thẳng thắn mang tính xây dựng giúp nhóm biên soạn hoàn thiện giáo trình và tài liệu tham khảo tốt hơn nữa.


Buổi nghiệm thu đã kết thúc tốt đẹp với 100% phiếu Đồng ý thông qua.


Xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng thực sự ý nghĩa của các thành viên Hội đồng.
Xin chúc mừng toàn thể nhóm tác giả của Khoa Ngoại ngữ kinh tế!