null Học viện Chính sách và Phát triển khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 đối với công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

content:

          Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp với Khoa Lịch sử nghệ thuật quân sự - Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 cho 60 công chức, viên chức thuộc các đơn vị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng

                   Tham dự Khai giảng lớp bồi dưỡng có ThS. Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển; Thượng tá, TS. Bùi Đình Tiệp - Khoa Lịch sử nghệ thuật quân sự - Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng đại diện cho các đồng chí giảng viên của lớp bồi dưỡng.