null TỔ CHỨC THÀNH CÔNG TALKSHOW “PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CỦA VIỆT NAM: GÓC NHÌN TỪ MỘT TRUNG TÂM ƯƠM TẠO KHỞI NGHIỆP”

content:

Nhằm trang bị kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho học viên cao học, ngày 01/06/2023, được sự cho phép của Ban Giám đốc, Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức thành công Talkshow với chủ đề “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam: Góc nhìn từ một trung tâm ươm tạo khởi nghiệp” theo hình thức trực tuyến trên nền tảng Zoom.

Diễn giả khách mời của Talkshow từ Đà Nẵng là ông Lý Đình Quân – Founder và CEO Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn (Songhan Incubator – SHi); Phó Chủ tịch Hội đồng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia với trên 25 năm điều hành doanh nghiệp , tổ chức hội nghề nghiệp ở các vị trí cấp cao.

Tham dự chương trình về phía Khoa Quản trị kinh doanh có TS. Vũ Thị Minh Luận – Trưởng khoa Quản trị kinh doanh; các giảng viên giảng dạy chương trình sau đại học và hơn 80 học viên cao học của Học viện Chính sách và Phát triển.

Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn (Songhan Incubator – SHi) được thành lập năm 2017 tại ngay trung tâm kinh tế - văn hóa lớn nhất miền Trung – Thành phố Đà Nẵng,  và là một trong những vườn ươm doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Việt Nam với sứ mạng là lan tỏa tinh thần doanh nhân Việt, ươm tạo các tài năng kinh doanh. SHi thực hiện 2 hoạt động chính là tư vấn, chuyển giao tri thức Hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (VSE Consultancy) và Ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp du lịch đổi mới sáng tạo VTS (Vietnam Tourism Startup). SHi đã cùng các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, đặc biệt là Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của Đà Nẵng nói riêng, của Việt Nam nói chung. SHi cũng là đơn vị tiên phong hỗ trợ cho các địa phương: Bình Định, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Huế, Cần Thơ, hỗ trợ cho các trường đại học để nhiều tổ chức hơn tiếp cận với tư duy đổi mới sáng tạo.

Hệ sinh thái ĐMST Sông Hàn (Songhan Innovation Hub)