null Diễn đàn “Lãnh đạo cấp cao các trường đại học, cao đẳng trong bối cảnh Đổi mới sáng tạo mở”

content:

Ngày 31/10/2023, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Mạng lưới Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp (VNEI) phối hợp tổ chức Diễn đàn “Lãnh đạo cấp cao các trường đại học, cao đẳng trong bối cảnh Đổi mới sáng tạo mở”. Diễn đàn có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc, ông Kumar Lakhavani, Quyền Phó Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tại Việt Nam, đại diện các doanh nghiệp, lãnh đạo nhà trường và các Trung tâm Khởi nghiệp - Đổi mới sáng tạo của các thành viên trong Mạng lưới VNEI.

Đại diện Ban tổ chức, các trường Đại học và Cao đẳng tham dự Diễn đàn 

Diễn đàn là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Hoạt động “Nguồn nhân lực cho Đổi mới sáng tạo - Hệ sinh thái khởi nghiệp" (WISE) tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại diễn đàn

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, về mặt chính sách chung, Việt Nam đang tích cực thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, hướng đến trở thành một hệ sinh thái năng động trong khu vực. Đảng và Nhà nước đã đề ra chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 với động lực chủ yếu dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

“Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp về chiến lược phát triển kinh - tế xã hội, quản lý hoạt động đầu tư và phát triển doanh nghiệp, đã nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến năm 2030; đề xuất các cơ chế, chính sách ưu đãi về đổi mới sáng tạo; phát triển Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam với hàng nghìn chuyên gia, trí thức về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và phối hợp với các cơ quan trong nước và hợp tác với đối tác quốc tế để đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo” - Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết. 

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc, trong bối cảnh trên, các Trường Đại học, Cao đẳng, các trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng để góp phần phát triển Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam; trong đó tập trung vào phát triển nguồn nhân lực, thương mại hoá các kết quả nghiên cứu của các Viện, Trường, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên, giảng viên, kết nối nhu cầu giữa doanh nghiệp và nhà trường.

NGƯT, PGS, TS. Trần Trọng Nguyên - Giám đốc Học viện tại Diễn đàn

Với 2 phiên thảo luận, 1 phiên đối thoại, VNEI đã đưa ra những tuyên bố và đồng thuận chung về các định hướng hợp tác, nhằm phát triển và xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt chú trọng vào tinh thần hợp tác, đồng kiến tạo các kế hoạch hành động giữa các trường thành viên.

Cụ thể, VNEI xác định rõ việc tăng cường mối quan tâm trong hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo là một trong các mục tiêu quan trọng của các trường đại học; nhận thức rõ hoạt động đổi mới sáng tạo tại các trường đại học hiện nay phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức cả về cơ sở pháp lý lẫn thực tiễn triển khai. Vì vậy cần tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa không chỉ các Trung tâm Đổi mới sáng tạo, mà còn giữa các trường đại học, để hỗ trợ lẫn nhau thúc đẩy và thực hiện các hoạt động đổi mới sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng.

Diễn đàn đã đi đến đồng thuận chung về phát triển và xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học.

Tại sự kiện, lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng và các chuyên gia giáo dục đã cùng đồng thuận trong quan điểm về phát triển và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Theo đó, quá trình đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục bậc cao cần tập trung vào tinh thần hợp tác, đồng kiến tạo kế hoạch hành động giữa các trường thành viên.

Quyền Phó Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID Kumar Lakhavani phát biểu tại diễn đàn

Nội dung chính của việc hợp tác bao gồm: Xây dựng chương trình ươm tạo chung, kết nối sinh viên các, mở mã ngành đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, xây dựng chuỗi hoạt động kết nối hệ sinh thái các trường thành viên. Để nắm bắt các cơ hội, mỗi cơ sở đào tạo cần hiểu rõ những thách thức đối với hệ thống giáo dục, tích cực phối hợp với các cơ quan trong và ngoài nước, cũng như tăng cường hợp tác quốc tế để đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo.

Bài viết được tổng hợp từ nhiều nguồn