null HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH NGÀNH KẾ TOÁN

content:

     Tham dự hội nghị, có sự hiện diện của PGS, TS. Đào Văn Hùng – Giám đốc Học viện, Hội đồng Thẩm định, Nhóm biên soạn chương trình đào tạo.

     Sau phát biểu khai mạc chương trình, Giám đốc ghi nhận những nỗ lực của nhóm biên soạn, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn đối với các thành viên trong Hội đồng Thẩm định đã tham dự đầy đủ trong thời điểm này. Giám đốc chỉ đạo, nhóm biên soạn tiếp nhận những phản biện của Hội đồng Thẩm định và sớm hoàn thiện đề án, sau đó trình Ban Giám đốc xem xét, chuẩn bị thủ tục trước khi gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo xin phép mở ngành đào tạo này.

PGS, TS. Đào Văn Hùng – Giám đốc Học viện phát biểu chào mừng và cám ơn Hội đồng thẩm định

     Hội đồng thẩm định do PGS, TS. Trần Thị Kim Anh (Trưởng khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Ngoại thương) làm chủ tịch đã đánh giá Đề án đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để mở mã ngành đào tạo như quy định tại Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT. Tuy nhiên, nhóm biên soạn cần xem xét hoàn thiện một số nội dung về chuẩn đầu ra và thời lượng một số học phần chuyên ngành trước khi trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xin cấp phép mở ngành.

PGS, TS. Trần Thị Kim Anh - Chủ tịch Hội đồng thẩm định đưa ra các góp ý cho đề án

TS. Nguyễn Thị Đông - thành viên Hội đồng thẩm định phát biểu ý kiến

TS. Nguyễn Thanh Bình, chủ nhiệm đề án mở ngành Kế toán trả lời các vấn đề được nêu

     Hiện nay, các trường đại học trong nước chủ yếu tập trung thời lượng vào các môn học kế toán, kiểm toán nói chung cho sinh viên ngành Kế toán – Kiểm toán. Tuy nhiên, nhiều cử nhân kế toán làm việc tại các đơn vị xây lắp, đơn vị chủ đầu tư, cơ quản quản lý nhà nước về đầu tư, cơ quan kiểm toán đầu tư gặp khó khăn khi tiếp cận nghiệp vụ do thiếu kiến thức cơ bản về dự toán, kế toán, kiểm toán dự án đầu tư và xây dựng cơ bản. Chính vì vậy, chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán tại Học viện Chính sách và Phát triển sẽ cung cấp cho người học những nội dung cơ bản về kế toán, lập dự toán công trình xây dựng cơ bản, lập dự án đầu tư. Sau khi hoàn thành toàn bộ chương trình đào tạo, cử nhân Kế toán – Kiểm toán của học viện có đủ có năng lực lập, thẩm định dự án đầu tư, hiểu biết căn bản về kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản để có thể thực hiện tốt công việc kế toán, kiểm toán tại các doanh nghiệp xây lắp, đơn vị triển khai dự án đầu tư, cơ quản quản lý nhà nước về dự án đầu tư. Sự khác biệt của chương trình đào tạo ngành Kế toán – Kiểm toán của Học viện Chính sách so với các đơn vị đào tạo khác thể hiện qua các môn học cung cấp kiến thức về kế toán kiểm toán dự án đầu tư gồm:

  • Kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản và ngân sách nhà nước 
  • Dự toán xây dựng cơ bản.
  • Kế toán xây lắp
  • Thẩm định/Quản trị dự án đầu tư
  • Đấu thầu xây lắp

     Hi vọng rằng các em học sinh trên khắp mọi miền tổ quốc sẽ có thêm cơ hội được học tập và trải nghiệm trong một ngành học đầy hấp dẫn này.

(Bài và ảnh: TT CNTT,TV&TT)