null Học viện Chính sách và Phát triển mời đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ chất lượng đào tạo ba ngành học của Học viện

content:

     Nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng các tiêu chuẩn giáo dục của bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính sách và Phát triển mời đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ chất lượng đào tạo ba ngành học của Học viện

     Sáng 21/5/2020, đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các Học viện, Đại học, Cao đẳng Việt Nam đã tiến hành khảo sát sơ bộ chất lượng đào tạo ba ngành học của Học viện làm tiền đề cho công tác khảo sát chính thức theo quy trình kiểm định chất lượng giáo dục Học viện, Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     Tham gia ngày khảo sát sơ bộ tại Học viện Chính sách và Phát triển, về phía Đoàn đánh giá ngoài có: 

- PGS,TS. Trần Thị Hà - Trưởng đoàn Đánh giá ngoài;

- ThS. Đinh Tuấn Dũng – Thư ký đoàn Đánh giá ngoài;

- PGS,TS. Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Cố vấn đoàn Đánh giá ngoài;

- TS. Lê Thị Kim Dung – Trưởng phòng HT&PT, Trung tâm KĐCLGD - Cán bộ hỗ trợ hành chính đoàn Đánh giá ngoài;

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Trung tâm KĐCLGD – Cán bộ hỗ trợ hành chính đoàn Đánh giá ngoài.

     Về phía Học viện Chính sách và Phát triển có:

- PGS, TS. Đào Văn Hùng - Giám đốc Học viện - Chủ tịch Hội đồng;

- PGS, TS. Trần Trọng Nguyên - Phó Giám đốc Học viện - Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Hội đồng tự đánh giá của Học viện, Ban Thư ký và cán bộ chuyên trách;

 - Lãnh đạo, giảng viên, nhân viên khoa Kinh tế phát triển, khoa Kinh tế quốc tế, khoa Quản trị Kinh doanh.

Đại diện Học viện Chính sách và Phát triển và Đoàn đánh giá ngoài ký biên bản ghi nhớ

     Trong ngày khảo sát sơ bộ, đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài đã làm việc với Học viện, Hội đồng Tự đánh giá của Học viện, Trưởng các khoa liên quan của Học viện, Ban Thư ký và cán bộ chuyên trách với các nội dung chính bao gồm:

- Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài báo cáo kết quả nghiên cứu Hồ sơ tự đánh giá của Học viện;

- Thông báo kế hoạch khảo sát chính thức và những yêu cầu về cơ sở vật chất Học  viện cần chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức;

- Thống nhất những vấn đề Học viện cần chuẩn bị;

-  Các minh chứng cần bổ sung;

- Số lượng và thành phần các đối tượng được mời phỏng vấn;

- Thống nhất lịch trình khảo sát chính thức;

- Thống nhất về nguyên tắc làm việc;

- Kiểm tra sơ bộ các hồ sơ minh chứng của Học viện.

Đại diện Đoàn Đánh giá ngoài trao đổi nội dung công việc

      Kết thúc ngày khảo sát sơ bộ, Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài; Giám đốc Trung tâm Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các Học viện, Đại học, Cao đẳng Việt Nam, và Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển đã ký Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ của đoàn Đánh giá ngoài.

Một số hình ảnh trong buổi đầu khảo sát

 

(Nguồn: TTCNTT, TV&TT)