null Đoàn Đánh giá ngoài tiến hành khảo sát chính thức ba chương trình đào tạo trình độ đại học tại Học viện Chính sách và Phát triển

content:

     Sau đợt khảo sát sơ bộ bắt đầu từ ngày 21/5/2020 về việc đánh giá ngoài chương trình đào tạo tại học viện, ngày 02/6/2020 Học viện Chính sách và Phát triển khai mạc đợt khảo sát chính thức ba chương trình đào tạo trình độ đại học gồm ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế và Quản trị kinh doanh.

Chương trình chi tiết tại link đính kèm

http://apd.edu.vn/thong-bao-tin-tuc/-/asset_publisher/A3uPmczLNUf9/content/id/668557

Một số hình ảnh trong quá trình đoàn Đánh giá ngoài làm việc tại Học viện Chính sách và Phát triển.

Thành viên đoàn Đánh giá ngoài

PGS, TS. Trần Thị Hà - Trưởng đoàn trao đổi nội dung công việc với Lãnh đạo ba khoa

Đoàn Đánh giá ngoài làm việc với sinh viên

Đoàn Đánh giá ngoài làm việc với cựu sinh viên

Đoàn Đánh giá ngoài làm việc với nhà tuyển dụng

Đoàn Đánh giá ngoài làm việc với sinh viên qua hệ thống Zoom

Đoàn Đánh giá ngoài khảo sát và làm việc với các Khoa - Phòng

Đoàn Đánh giá ngoài làm việc với cán bộ - giảng viên

(Nguồn: TTCNTT, TV&TT)