null Bế mạc đợt khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài về 3 chương trình đào tạo trình độ đại học tại Học viện Chính sách và Phát triển

content:

     Sau 7 ngày khảo sát chính thức, chiều ngày 08/6/2020, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các Học viện, Đại học, Cao đẳng Việt Nam phối hợp cùng Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức về việc đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo trình độ đại học tại Học viện.

      Tham dự lễ bế mạc, về phía Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có Trưởng đoàn đánh giá - PGS, TS. Nguyễn Thị Hà, PGS, TS Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD và các thành viên; về phía Học viện Chính sách và Phát triển có PGS, TS. Đào Văn Hùng - Giám đốc Học viện - Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá, Ban Giám đốc Học viện, toàn thể cán bộ, giảng viên Học viện.

PGS, TS. Nguyễn Thị Hà - Trưởng đoàn Đánh giá ngoài báo cáo kết quả đợt khảo sát chính thức

      Thay mặt cho Đoàn đánh giá ngoài, PGS, TS. Nguyễn Thị Hà đã báo cáo sơ bộ kết quả đợt khảo sát chính thức tại Học viện Chính sách và Phát triển. Đoàn khảo sát đánh giá cao việc chuẩn bị hồ sơ minh chứng của Học viện, đặc biệt hồ sơ được số hóa giúp công tác tra cứu minh chứng hiệu quả hơn. Đoàn đánh giá đã làm việc dựa trên các nguyên tắc: khách quan, minh bạch, chất lượng và tiêu chuẩn; nội dung đánh giá dựa trên Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, gồm 11 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí.

 Đoàn đánh giá đưa ra từng điểm mạnh và khuyến nghị cho mỗi tiêu chuẩn

      Với mỗi tiêu chuẩn, Đoàn đã phân tích những điểm mạnh của Học viện và những khuyến nghị để Học viện cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Kết quả của đợt khảo sát chính thức này sẽ gửi về Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các Học viện, Đại học, Cao đẳng Việt Nam xem xét và thông báo chính thức cho Học viện.

PGS, TS. Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - Cố vấn đoàn Đánh giá ngoài phát biểu trong lễ bế mạc

     PGS, TS. Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - Cố vấn đoàn Đánh giá ngoài đánh giá cao nỗ lực của Học viện, đồng thời ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ cũng như sự chuẩn bị chu đáo từ minh chứng, cơ sở vật chất, các đối tượng được phỏng vấn tạo điều kiện tối đa cho công việc đánh giá của đoàn công tác. PGS, TS. Nguyễn Phương Nga đề nghị Học viện lưu tâm những khuyến nghị của đoàn Đánh giá để hoàn thiện hồ sơ trình trước Hội đồng thẩm định.

PGS, TS. Đào Văn Hùng - Giám đốc Học viện phát biểu tại lễ bế mạc

     Phát biểu tại lễ bế mạc, PGS, TS. Đào Văn Hùng - Giám đốc Học viện làm rõ thêm những điểm thắc mắc của Đoàn khảo sát, đồng thời nhấn mạnh: Trong chiến lược phát triển của Học viện Chính sách và Phát triển, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, tiếp cận và phát triển công nghệ luôn được ưu tiên. Trong đó, hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục đóng vai trò cốt lõi với mục đích xây dựng và phát triển Học viện là cơ sở giáo dục đào tạo có uy tín trong nước và khu vực. Thay mặt cho tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên của Học viện Chính sách và Phát triển, Giám đốc ghi nhận những ý kiến của Đoàn đánh giá, đồng thời cam kết sẽ khắc phục và hoàn thiện những khuyến nghị của đoàn Đánh giá ngoài đã nêu.

   Kết thúc lễ bế mạc, Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển đã ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học của Học viện.

(Nguồn: TTCNTT,TV&TT)