null Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ 2 - Khối các phòng Chức năng và Trung tâm

content:

Bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của Chị bộ 2 - Khối các Phòng chức năng và Trung tâm cùng sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, 2 đồng chí Võ Xuân Hoài, Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác và Bùi Đình Phúc, Chuyên viên phòng Quản lý đào tạo được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 26/6/2020.

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp Đảng viên mới với sự tham dự của ông Lê Minh Vân, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện, cùng toàn thể Đảng viên Chi bộ 2.

Thay mặt Đảng ủy, ông Lê Minh Vân đã chúc mừng hai đồng chí, đồng thời cũng bày tỏ mong muốn các đồng chí sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhiệt tình trong công tác, phát huy năng lực hơn nữa để cùng Chi bộ 2 hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ Học viện ngày càng phát triển.

Một số hình ảnh của buổi Lễ:

Tin: Chi bộ 2