null Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác sinh viên năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021

content:

Thực hiện chương trình công tác năm và kế hoạch đào tạo năm 2020-2021, chiều ngày 20/8/2020, Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức hội nghị Tổng kết công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác sinh viên, cố vấn học tập năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Tham dự và điều hành Hội nghị có PGS, TS. Trần Trọng Nguyên – Giám đốc Học viện, TS. Giang Thanh Tùng – Phó Giám đốc Học viện; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị và đông đảo giảng viên, cán bộ của Học viện.

PGS, TS. Trần Trọng Nguyên – Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu quán triệt và chỉ đạo tại Hội nghị, PGS, TS. Trần Trọng Nguyên – Giám đốc Học viện ghi nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân trong Học viện đã nỗ lực, cố gắng để đạt được những thành công trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý sinh viên năm học 2019-2020. Để việc triển khai kế hoạch công tác năm học 2020-2021 thực sự có hiệu quả, PGS, TS. Trần Trọng Nguyên nhấn mạnh: hội nghị cần tập trung thảo luận, góp ý về những điểm hạn chế của công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác sinh viên, cố vấn học tập  … trong năm học 2019-2020, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất kiến nghị, giải pháp để Học viện tiếp tục đạt được những thành công hơn nữa trong năm học mới.

Đối với công tác đào tạo, TS. Nguyễn Thế Hùng Trưởng phòng Quản lý Đào tạo đã báo cáo tổng hợp công tác đào tạo trong năm học vừa qua và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo trong năm học mới, đặc biệt trong tình hình cả nước đang tập trung chống dịch Covid-19 như hiện nay.

Đại biểu đóng góp ý kiến trong Hội nghị

Đối với công tác nghiên cứu khoa học, ThS. Ngô Xuân Khoa – Phụ trách Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác đã báo cáo hội nghị những thành tích đã đạt được, đồng thời cũng chỉ ra những điểm còn hạn chế, bất hợp lý trong NCKH của Học viện như vẫn còn hiện tượng giảng viên chưa đủ giờ NCKH, việc đăng bài trên các tạp chí khoa học có uy tín từ trước tới nay chỉ tập trung vào một số ít giảng viên, …

Liên quan tới công tác sinh viên, TS. Nguyễn Tiến Hùng Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên đã đánh giá những kết quả đạt được và chỉ ra một số hạn chế và nguyên nhân trong năm học 2019-2020, từ đó rút kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý sinh viên năm học 2020 – 2021.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để thảo luận, trao đổi và đóng góp ý kiến về công tác xây dựng chương trình đào tạo, chương trình môn học, công tác tổ chức giảng dạy theo thời khóa biểu mới; vị trí, vai trò của cố vấn học tập và trợ lý khoa; công tác nhập học cho sinh viên khóa 11, công tác tuyển sinh các đợt tiếp theo và nhiệm vụ năm học 2020-2021 …

 Phát biểu kết luận, PGS, TS. Trần Trọng Nguyên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua của các phòng, khoa/viện, trung tâm, của các cố vấn học tập, trợ lý khoa. Giám đốc Học viện quán triệt một số điểm cần chú ý và đổi mới nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác quản lý sinh viên. Đặc biệt, các khoa/viện cần triển khai công tác cố vấn học tập đạt hiệu quả cao, giảm các thủ tục hành chính, xây dựng mối quan hệ giữa Học viện và sinh viên một cách bền vững để từ đó nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện trong năm học 2020-2021.

Nguồn: TTCNTT, TV &TT