null Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức kỳ họp thứ I Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2020 – 2025

content:

Sáng ngày 25/8/2020, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Chính sách và Phát triển đã họp dưới sự chủ trì của PGS.TS. Trần Trọng Nguyên - Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng.

Phát biểu khai mạc, PGS,TS. Trần Trọng Nguyên – Chủ tịch Hội đồng giới thiệu các thành viên trong Hội đồng nhiệm kỳ 2020 – 2025, yêu cầu Thư ký Hội đồng báo cáo tóm tắt các hoạt động khoa học và đào tạo trong Học viện giai đoạn 2016-2020 cùng một số hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2020, tiếp đó thảo luận một số định hướng, giải pháp trọng tâm để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.

PGS,TS. Trần Trọng Nguyên – Chủ tịch Hội đồng phát biểu khai mạc Hội nghị

TS. Cao Viết Sinh – Nguyên Thứ trưởng

           Bộ KHĐT

TS. Hoàng Ngọc Phong – Nguyên Viện phó

Viện Chiến lược phát triển

TS. Lương Văn Khôi – GĐ Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - Xã hội quốc gia

TS. Lê Việt Anh – Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo đã trao đổi, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng tư vấn cho phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong thời gian tới. Các ý kiến thảo luận tập trung vào các nội dung: Định hướng phát triển Học viện; xét chuẩn đầu ra về Tin học và Ngoại ngữ; hướng phát triển hoạt động nghiêu cứu khoa học; tổ chức đào tạo theo định hướng ứng dụng kết hợp nghiên cứu khoa học, khai thác năng lực người học; đổi mới quản lý và phát triển chương trình đào tạo; tập trung khai thác các mã ngành là điểm mạnh của Học viện; liên kết với các chuyên gia, chuyên viên đầu ngành của Bộ nhằm hỗ trợ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa; tăng cường sự gắn kết giữa Học viện với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, có cơ sở thực hành, thực tập nhằm tăng cơ hội việc làm, khai thác nguồn hỗ trợ tài chính phục vụ nghiên cứu khoa học; …

PGS, TS. Đào Văn Hùng – Nguyên GĐ

       Học viện Chính sách và Phát triển

ThS. Lê Văn Tăng – Nguyên Cục trưởng

       Cục Đấu thầu

TS. Nguyễn Thạc Hoát – Trưởng khoa

          Tài chính – Đầu tư

TS. Nguyễn Thế Hùng - Trưởng phòng 

     Quản lý Đào tạo

Kết thúc Hội nghị, PGS.TS. Trần Trọng Nguyên ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tư vấn của các thành viên Hội đồng và tin tưởng rằng Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ là một trong các nhân tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện, đưa Học viện phát triển toàn diện lên một tầm cao mới trong giai đoạn tiếp theo.

Nguồn: TTCNTT, TV&TT