null Học viện Chính sách và Phát triển tham dự buổi Bảo vệ công nhận kết quả ba chương trình đào tạo gồm ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh tế quốc tế

content:

Sau thời gian tập trung hoạt động kiểm định chất lượng cơ sở đào tạo và nhận được giấy chứng nhận từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam, Học viện Chính sách và Phát triển đẩy mạnh công tác kiểm định chương trình đào tạo. Hoạt động này là cơ sở tạo dựng niềm tin để người học lựa chọn Học viện là nơi học tập, nghiên cứu, đồng thời tạo sự uy tín cho các đối tác, nhà tuyển dụng lao động tiếp nhận sinh viên, học viên tốt nghiệp của trường.

Chiều ngày 29/8/2020, Học viện Chính sách và Phát triển tham dự buổi Bảo vệ công nhận kết quả ba chương trình đào tạo (gồm ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh tế quốc tế) trước Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục.

Thành phần tham dự gồm, Trưởng đoàn PGS, TS. Trần Trọng Nguyên - Giám đốc Học viện, TS. Nguyễn Thế Vinh - Phó Giám đốc Học viện, TS. Nguyễn Thanh Bình - Trưởng khoa Kinh tế, TS. Bùi Thúy Vân - Trưởng khoa Kinh Tế Quốc Tế, TS. Vũ Thị Minh Luận - Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, ThS. Trần Thị Thanh Minh - Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, TS. Nguyễn Thị Đông - Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo.

Các thành viên đoàn thảo luận

Để chuẩn bị tốt nhất cho buổi bảo vệ chính thức này, Học viện trải qua bước thứ nhất tự đánh giá chương trình đào tạo của cơ sở; bước thứ hai, ngày 21/5/2020 phối hợp cùng các đơn vị tư vấn uy tín tiến hành khảo sát sơ bộ và đánh giá ngoài chương trình đào tạo tại Học viện; bước thứ ba, ngày 02/6/2020 Học viện phối hợp cùng Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam triển khai đợt khảo sát chính thức ba chương trình đào tạo trình độ đại học (gồm ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế và Quản trị kinh doanh).

PGS, TS. Trần Trọng Nguyên - Giám đốc Học viện giải đáp các thắc mắc của Hội đồng

Kết luận sau buổi bảo vệ, Hội đồng Kiểm định đánh giá cao hồ sơ cung cấp, phần giải đáp của Học viện và tán thành với số phiếu 100%.

TS. Phạm Văn Hùng - Đại diện Hội đồng công bố đánh giá 

Với kết quả này sẽ giúp Học viện chuẩn hóa chương trình đào tạo từ thiết kế chương trình đào tạo, đội ngũ, cơ sở vật chất, tới chuẩn đầu ra, ... đồng thời còn là cam kết của Học viện trong công tác đảm bảo, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực trong nước và hội nhập quốc tế.

Nguồn: TTCNTT, TV&TT