null THÔNG BÁO số 189: Lịch thi tiếng Anh TOEIC Placement đối với sinh viên K11 (nhập học đợt 2) và Các quy định, Hướng dẫn dự thi tiếng Anh TOEIC

content:

1. Thông báo Lch thi tiếng Anh TOEIC Placement đi vi sinh viên K11, đt 2 (xem tại đây)

2. Danh sách sinh viên K11, đợt 2 tham dự kỳ thi Anh TOEIC Placement  (xem tại đây)

3. Các quy định đối với thí sinh tham dự kỳ thi Anh TOEIC  (xem tại đây)

4. Quy định về Chứng minh nhân dân không hợp lệ  (xem tại đây)

5. Hướng dẫn dự thi TOEIC  (xem tại đây)