null Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

content:

Sáng ngày 24/12/2020 tại Hội trường phòng 308, tòa nhà C, Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và kiểm điểm tập thể Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển.

Chủ trì Hội nghị đồng chí Giang Thanh Tùng - Bí thư Đảng bộ Học viện, cùng sự có mặt của toàn thể các đảng viên trong Đảng bộ.

Sau lời phát biểu khai mạc, chào mừng Hội nghị, đồng chí Giang Thanh Tùng đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Trong năm 2020, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đảng bộ Học viện đã làm tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; nâng cao công tác giáo dục tư tưởng; công tác quản lý cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra giám sát đảng viên và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả.

Đồng chí Giang Thanh Tùng - Bí thư Đảng bộ Học viện đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Báo cáo đã đánh giá toàn diện các mặt công tác đã làm được trong năm qua, thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng năm 2021, xây dựng các chỉ tiêu cụ thể để Đảng bộ phấn đấu hoàn thành trong năm tới.

Tiếp theo, Đồng chí Nguyễn Thế Vinh thay mặt Ban chấp hành đảng bộ trình bày Báo cáo kiểm điểm tập thể Đảng ủy năm 2020. Báo cáo kiểm điểm đã thể hiện rõ tính trung thực, nhìn thẳng vào thực tế để đánh giá, kiểm điểm các mặt còn hạn chế cần phải khắc phục sửa chữa.

Đồng chí Nguyễn Thế Vinh – Đảng ủy viên trình bày Báo cáo kiểm điểm tập thể Đảng ủy năm 2020

Nối tiếp chương trình, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng – Đảng ủy viên trình bày kiểm điểm BCH và tự đánh giá xếp loại Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Hội nghị đón nhận nhiều ý kiến đóng góp của các đảng viên, qua đó BCH tiếp thu hoàn thiện Báo cáo công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021của Đảng bộ Học viện sau đó báo cáo Đảng ủy cấp trên.

Đảng viên đóng góp ý kiến hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác đảng 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác đảng năm 2021

Kết luận Hội nghị, thay mặt BCH Đảng bộ Học viện, đồng chí Giang Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy Học viện trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời đề nghị mỗi đảng viên thuộc Đảng bộ Học viện nâng cao hơn nữa trách nhiệm, làm tốt công tác tư tưởng, tập trung vào khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong năm 2020.

Bên cạnh đó, Bí thư Đảng ủy Học viện mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm phát huy những kết quả đạt được, làm tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2021 và các năm tiếp theo

Nguồn: TTCNTT, TV&TT