11/12/2020
Học viện Chính sách và Phát triển tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020
08/12/2020
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số 4143/QĐ-BGDĐT ngày 07/12/2020, cho phép Học viện Chính sách và Phát triển được đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh
01/12/2020
Học viện Chính sách và Phát triển hướng về "Ngày hội kết nối APD”
01/12/2020
THÔNG BÁO: Quyết định 971 về việc ban hành Quy định xây dựng chương trình đào tạo đại học hệ đào tạo đại trà của Học viện Chính sách và Phát triển
01/12/2020
Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên năm 2020
27/11/2020
Thông báo chương trình học bổng đào tạo Thạc sĩ và Tiến sỹ chuyên ngành "Chính sách năng lượng"
20/11/2020
Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức nói chuyện chuyên đề “Hội đồng trường theo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi)”
19/11/2020
Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức gặp mặt kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
18/11/2020
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo thi tuyển viên chức năm 2020
17/11/2020
Công đoàn Bộ Kế hoach và Đầu tư trao tặng sách cho thư viện Học viện Chính sách và Phát triển