05/10/2020
THÔNG BÁO (số 182) V/v tổ chức xác nhận nhập học và nhập học đại học hệ chính quy khóa 11 năm 2020 (theo kết quả thi tốt nghiệp THPT)
22/09/2020
THÔNG TIN VỀ NGÀNH KẾ TOÁN CỦA HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
22/09/2020
Chào mừng 75 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư
19/09/2020
Khóa 11 thực tế tại điểm di tích lịch sử K9 - Đá Chông, Ba Vì - Hà Nội
16/09/2020
Ngày 15/9/2020, Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Hội nghị bầu thành viên Hội đồng Học viện và bầu Chủ tịch Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2020 - 2025.
11/09/2020
Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép Học viện Chính sách và Phát triển đào tạo trình độ đại học ngành Kế toán
11/09/2020
ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN VÀO HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN NĂM 2020 DỰ BÁO TĂNG NHẸ
09/09/2020
Lịch thi tiếng Anh TOEIC Placement đối với sinh viên K11 (nhập học đợt 1) và Các quy định, Hướng dẫn về thi tiếng Anh TOEIC
08/09/2020
TÂN SINH VIÊN K11 HÁO HỨC THAM GIA TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN ĐẦU KHÓA