13/03/2020
Sáng ngày 25/2/2020, Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển PGS, TS Đào Văn Hùng cùng thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia tham dự cuộc họp Hội đồng Tư vấn chính...
13/03/2020
Ngày 05/3/2020, để đón sinh viên trở lại trường học tập an toàn, Ban phòng chống dịch tiến hành phun khử khuẩn giảng đường, khu bếp ăn tập thể, khu ký túc xá sinh viên… Đồng thời, Học viện tiếp tục...
13/03/2020
Trước đây, Học viện Chính sách và Phát triển thường triển khai các cuộc họp tập trung với các đơn vị trong toàn Học viện. Tuy nhiên, từ khi dịch Covid-19 có chiều hướng gia tăng thì lãnh đạo Học...
12/03/2020
Trước đây, Học viện Chính sách và Phát triển thường triển khai các cuộc họp tập trung với các đơn vị trong toàn Học viện. Tuy nhiên, từ khi dịch Covid-19 có chiều hướng gia tăng thì lãnh đạo Học...
10/03/2020
Trước diễn biến dịch hô hấp cấp Covid-19 có chiều hướng phát triển, ngày 09/3/2020, Ban Giám đốc triệu tập họp các bộ phân liên quan để triển khai tăng cường công tác phòng chống dịch.
07/03/2020
Ngày 07/3/2020, Ban Phòng chống dịch, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo, Phòng Chính trị và Công tác sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp đón sinh viên tới đăng ký nhận phòng ký túc xá.
06/03/2020
Sáng 6/3/2020, Công đoàn Học viện tổ chức buổi mitting kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 tri ân và tôn vinh những người mẹ, những người phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà, đồng thời đây là cơ hội để...
06/03/2020
Ngày 05/3/2020, để đón sinh viên trở lại trường học tập an toàn, Ban phòng chống dịch tiến hành phun khử khuẩn giảng đường, khu bếp ăn tập thể, khu ký túc xá sinh viên… Đồng thời, Học viện tiếp tục...
26/02/2020
Sáng ngày 25/2/2020, Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển PGS, TS Đào Văn Hùng cùng thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia tham dự cuộc họp Hội đồng Tư vấn chính...