22/10/2021
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chào mừng Kỷ niệm 91 năm ngày Phụ nữ Việt Nam
21/10/2021
Nhân dịp chào mừng Kỷ niệm 91 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021),  Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cơ quan Bộ và Ban Nữ công Cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức buổi Tọa đàm trực...