Tin tức Tin tức

Chuỗi sự kiện khoa học của Học viện Chính sách và Phát triển tại TP. Hồ Chí Minh
 | Lượt xem: 7190

Trong khuôn khổ Đề tài Nhà nước thuộc chương trình KX.01/16-20 do PGS,TS. Đào Văn Hùng - Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển làm chủ nhiệm đề tài, ngày 18-19/12/2017, Học viện Chính sách và Phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện khoa học tại TP. Hồ Chính Minh, như: Khảo sát phỏng vấn sâu một số tổ chức Tài chính - Ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (Ngân hàng Kiên Long bank, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, PVCombank TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng nhà nước chi nhánh Hồ Chí Minh, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam…); Tọa đàm khoa học chủ đề “Những vấn đề về  hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ: góc nhìn từ ngân hàng thương mại” tại trụ sở chi nhánh NHNN tại TP. Hồ Chí Minh với sự tham dự của Hiệp hội Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh và thành viên đoàn; Hội thảo khoa học chủ đề “Điều kiện hình thành và phát triển thị trưởng mua bán nợ ở Việt Nam” tại trụ sở chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi TP. Hồ Chí Minh có sự tham dự của các tổ chức tài chính, ngân hàng, các trường Đại học khối kinh tế tài chính trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, như: Hiệp hội ngân hàng, tổ chức tài chính quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Kinh tế TW, ĐH Kinh tế, ĐH ngân hàng, ĐH Văn Lang, ĐH Công nghiệp, ĐH Hồng Bàng, ĐH Tài chính - Marketing,…

          Khảo sát phỏng vấn sâu và thảo luận tại Tọa đàm, Hội thảo khoa học theo nội dung chính như:  

          - Luận cứ khoa học cho việc hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ (Vai trò của thị trường mua bán nợ; Các yếu tố cấu thành thị trường mua bán nợ; Điều kiện cần và đủ cho việc hình thành và phát triển của thị trường mua bán nợ Ngân hàng và nợ Doanh nghiệp ở Việt Nam);

          - Kinh nghiệm quốc tế về hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ và bài học cho Việt Nam (Cấu trúc thị trường; Hàng hóa trên thị trường; Các thành phần tham gia thị trường; Quản lý, giám sát thị trường; Kiểm soát rủi ro thị trường);

          - Phân tích tác động và rủi ro của việc hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ tới tăng trưởng kinh tế.

          Nhìn chung, các trao đổi đều cho thấy, việc hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ ở Việt Nam là điều tất yếu trong bối cảnh hội nhập của đất nước, tuy nhiên vấn đề được các chuyên gia trao đổi nhấn mạnh ở các khía cạnh như: thúc đẩy tiến trình hoàn thiện thị trường mua bán nợ ở Việt Nam một cách hoàn chỉnh cần chú trọng đến các vấn đề: ý chí chính trị của Chính phủ; Hoàn thiện cơ sở pháp lý; Nâng cao tính minh bạch thị trường; cơ chế xử lý nợ xấu; Chứng khoán hóa… Nghiên cứu được nhóm tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.

Một số hình ảnh về chuỗi sự kiện khoa học tại TP. Hồ Chí Minh:

Giám đốc Đào Văn Hùng phát biểu tại Hội thảo

Quang cảnh Hội thảo

TS. Hoàng Xuân Hòa, Ban Kinh tế TW

Phỏng vấn sâu Kiên Long bank

Phỏng vấn Sở Giao dịch chứng khoán

Tọa đàm NHNN TP Hồ Chí Minh

Nguồn: Phòng Khoa học và Hợp tác