Tin tức Tin tức

Diễn đàn bền vững Việt Nam 2019 lần thứ hai trên các phương tiện truyền thông
 | Lượt xem: 1021

(Diễn đàn bền vững Việt Nam 2019 - phiên thảo luận chính sách bền vững cho Việt Nam)

A. THÔNG BÁO SỰ KIỆN

1) Website Học viện. http://URL: http://apd.edu.vn/tin-tuc/-/asset_publisher/7p5mBgFRGTPq/content/dien-an-ben-vung-viet-nam-vsf-2019-?fbclid=IwAR3URp0TStZ0zS72EFx1hFtek1Hk738_fjPo9eVdHDYLFiwTN1_UIUyqikc

2) Báo đầu thầu. http://URL: http://baodauthau.vn/thoi-su/to-chuc-dien-dan-phat-trien-ben-vung-viet-nam-lan-thu-2-89022.html

3) Báo đấu thầu. http://URL: https://baodautu.vn/sap-dien-ra-dien-dan-ben-vung-lan-thu-2-d93886.html?fbclid=IwAR0IlOBO9GffiLw0uP84Do7YP2MppzUDcZgzuhxkjGwldq4nUz4fTfBTGOM

4) Báo CafeF. 

http://URL:http://cafef.vn/dieu-dac-biet-cua-dien-dan-phat-trien-ben-vung-viet-nam-2019-sap-duoc-to-chuc-20190111083520559.chn?fbclid=IwAR1Z0cbDM4z6YXnaecIqVHOjDrgNx3Uz2E53np5pRv6sLDg6CDREBArWzhw

5) https://www.facebook.com/events/502750646881392/

6) Báo điện tử tri thức trẻ. http://URL: http://ttvn.vn/kinh-doanh/dieu-dac-biet-cua-dien-dan-phat-trien-ben-vung-viet-nam-2019-sap-duoc-to-chuc-4201911184923862.htm

7) Báo VTC News. http://URL: https://vtc.vn/dien-dan-ben-vung-viet-nam-2019-thuc-day-tang-truong-kinh-te-va-xa-hoi-toan-dien-phuc-vu-phat-trien-ben-vung-d451987.html

8) Báo VNMEDIA. http://URL: http://www.vnmedia.vn/kinh-te/201901/gsts-nguyen-duc-khuong-phat-trien-ben-vung-la-chu-de-quoc-te-quan-trong-624053/

9) Báo pháp luật. Kiều bào góp ý giúp Việt Nam phát triển toàn diện xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường. http://URL: http://baophapluat.vn/trong-nuoc/kieu-bao-gop-y-giup-viet-nam-phat-trien-toan-dien-xa-hoi-di-doi-voi-bao-ve-moi-truong-434452.html 10. Học viện Nông nghiệp. URL: https://www.vnua.edu.vn/thong-bao/dang-ky-tham-du-hoi-thao-phat-trien-ben-vung-duoc-to-chuc-boi-truong-dh-uppsala-thuy-dien-va-dien-dan-ben-vung-viet-nam-32818.html 

11. Báo Petrotimes. Phát triển bền vững là chủ đề quốc tế quan trọng. http://URL: https://petrotimes.vn/phat-trien-ben-vung-la-chu-de-quoc-te-quan-trong-525551.html

12. Báo Xã Luận.URL: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2446154

13. Báo CTT.URL: https://ctt.edu.vn/dieu-dac-biet-cua-dien-dan-phat-trien-ben-vung-viet-nam-2019-sap-duoc-to-chuc/

B. SAU SỰ KIỆN

1. Báo xây dựng. Diễn đàn chính sách và lãnh đạo Việt Nam 2019: Thay đổi để phát triển bền vững. http://URL: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/dien-dan-chinh-sach-va-lanh-dao-viet-nam-2019-thay-doi-de-phat-trien-ben-vung.html

2. VOV5 - Ban đối ngoại. Diễn đàn quốc tế về phát triển bền vững Việt Nam 2019. http://URL: http://vovworld.vn/vi-VN/nguoi-viet-muon-phuong/dien-dan-quoc-te-ve-phat-trien-ben-vung-viet-nam-2019-716976.vov

3. Báo công an nhân dân. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xã hội toàn diện phục vụ phát triển bền vững. http://URL: http://cand.com.vn/Kinh-te/Thuc-day-tang-truong-kinh-te-va-xa-hoi-toan-dien-phuc-vu-phat-trien-ben-vung-529847/

4. Báo mới. Nhân lực chìa khoa phát triển bền vững. http://URL: https://baomoi.com/nhan-luc-chia-khoa-phat-trien-ben-vung/r/29403527.epi

5. Báo đầu tư. Thứ trưởng Lê Quang Mạnh - Nguồn nhân lực là chìa khoa cho sự bền vững dài hạn. http://URL: https://baodautu.vn/thu-truong-le-quang-manh-nguon-nhan-luc-la-chia-khoa-cho-su-ben-vung-dai-han-d94254.html

6. Báo Người lao động. Nhân lực chia khòa phát triển bền vững. http://URL: https://nld.com.vn/kinh-te/nhan-luc-chia-khoa-phat-trien-ben-vung-20190118224520745.htm

7. Báo pháp luật. Nhân lực là chìa khoa để Việt Nam phát triển bền vững. http://URL: http://baophapluat.vn/kinh-te/nhan-luc-la-chia-khoa-de-viet-nam-phat-trien-ben-vung-435436.html

8. Báo đầu thầu. VSF 2019 - thảo luận 5 vấn đề lớn về nâng cao năng lực của nền kinh tế. http://URL: http://baodauthau.vn/thoi-su/vsf-2019-thao-luan-5-van-de-lon-ve-nang-cao-nang-luc-cua-nen-kinh-te-89684.html

9. Báo Bnews. Chìa khóa thành công của tăng trưởng kinh tế. http://URL: https://bnews.vn/chia-khoa-thanh-cong-cua-tang-truong-kinh-te/110997.html

10. Báo quê hương online. Hội thảo áp dụng công nghệ trong nông nghiệp để phát triển bền vững. http://URL: http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/hoi-thao-ap-dung-cong-nghe-trong-nong-nghiep-de-phat-trien-ben-vung-20190118182607201.htm

11. Báo xã luận. Chìa khóa thành công của tăng trưởng. http://URL: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2453325

12. Báo Phụ nữ Việt Nam. Cơ hội việc làm trong nền kinh tế số hóa. http://URL: http://www.phunuvietnam.vn/xa-hoi/co-hoi-viec-lam-trong-nen-kinh-te-so-hoa-post54572.html

13. Việt Báo. Nhân lực chìa khóa phát triển bền vững. http://URL: http://vietbao.vn/Kinh-te/Nhan-luc-chia-khoa-phat-trien-ben-vung/62521423/87/

14. VietnamNET. Hiện thực giấc mơ giải phóng nông dân bằng nông nghiệp thông minh. http://URL: https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/hien-thuc-giac-mo-giai-phong-nong-dan-bang-nong-nghiep-thong-minh-503791.html

15. Báo NETNEWS. Nhân lực – chìa khóa phát triển bền vững. http://URL: http://netnews.vn/Nhan-luc-chia-khoa-phat-trien-ben-vung-kinh-doanh-6-0-1840293.html

16. Báo Vietnamtoday. http://URL: https://kinhte.vietnamtoday.online/nhan-luc-chia-khoa-phat-trien-ben-vung/

17. Báo VTC News. VSF 2019 – Diễn đàn trao đổi kinh nghiệm và phối hợp chính sách bền vững của Việt Nam ở cấp độ quốc tế. http://URL: https://vtc.vn/vsf-2019-dien-dan-trao-doi-kinh-nghiem-va-phoi-hop-chinh-sach-ben-vung-cua-viet-nam-o-cap-do-quoc-te-d452758.html

18. Báo Đại biểu nhân dân. Đầu tư vốn con người để tạo bứt phá. http://URL: http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=75&NewsId=415995

19. Báo HAPIHOUZE. Thiếu đầu tư ’vốn con người’, Việt Nam sẽ thua thiệt trong hội nhập. http://URL: https://hapihouze.vn/thieu-dau-tu-von-con-nguoi-viet-nam-se-thua-thiet-trong-hoi-nhap-b256.php

20. Báo VOV. http://URL: https://vov.vn/kinh-te/thieu-dau-tu-von-con-nguoi-viet-nam-se-thua-thiet-trong-hoi-nhap-866114.vov

21. Báo Bình Định. Thiếu đầu tư vốn con người Việt Nam sẽ thua thiệt trong hội nhập. http://URL: http://www.baobinhdinh.com.vn/viewer.aspx?macm=5&macmp=5&mabb=116890

22. Báo Thừa thiên Huế.http://URL http://baothuathienhue.vn/thieu-dau-tu-von-con-nguoi-viet-nam-se-thua-thiet-trong-hoi-nhap-a67141.html

23. Bộ Kế hoạch & Đầu tư. http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=42258

24. Thương hiệu & Pháp luật. http://URL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/ban-tin-cuoi-tuan-so-67-nghe-si-hang-phim-truyen-viet-nam-cang-bang-ron-chat-van-bi-cat-luong-bao-hiem-video18842.html

25. Đài truyền hình Đồng Nai. http://URL: https://www.youtube.com/watch?v=qIEFN0Mldd0

26. Đài truyền hình thông tấn (9’)/Bản tin thời sự ngày 17/01/2019 – 11 giờ am. http://URL: http://vnews.gov.vn/ban-tin-thoi-su-11h-ngay-17012019

Một số hình ảnh trả lời phỏng vấn báo chí tại Diễn đàn:

(PGS.TS. Đào Văn Hùng nhận định trong phỏng vấn báo CafeF)

(Bà Caitlin Wiesen - đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam)

(GS. Nguyễn Đức Khương - Học viện Hành chính và quản trị kinh doanh Paris, CH Pháp)

(GS. Laperriere Andre, Tổng giám đốc Quỹ dữ liệu mở về nông nghiệp và dinh dưỡng, Thụy Sĩ)

(TS. Nguyễn Kỳ Tài - nghiên cưu viên cao cấp về Trí tuệ nhân tạo, Đại học Southern Queensland, Autralia)

(Phòng quản lý KH&HT)