Tin tức Tin tức

Diễn đàn bền vững Việt Nam 2019 lần thứ hai trên các phương tiện truyền thông
 | Lượt xem: 499

A. THÔNG BÁO SỰ KIỆN

1) Website Học viện. http://URL: http://apd.edu.vn/tin-tuc/-/asset_publisher/7p5mBgFRGTPq/content/dien-an-ben-vung-viet-nam-vsf-2019-?fbclid=IwAR3URp0TStZ0zS72EFx1hFtek1Hk738_fjPo9eVdHDYLFiwTN1_UIUyqikc

2) Báo đầu thầu. http://URL: http://baodauthau.vn/thoi-su/to-chuc-dien-dan-phat-trien-ben-vung-viet-nam-lan-thu-2-89022.html

3) Báo đấu thầu. http://URL: https://baodautu.vn/sap-dien-ra-dien-dan-ben-vung-lan-thu-2-d93886.html?fbclid=IwAR0IlOBO9GffiLw0uP84Do7YP2MppzUDcZgzuhxkjGwldq4nUz4fTfBTGOM

4) Báo CafeF. 

http://URL:http://cafef.vn/dieu-dac-biet-cua-dien-dan-phat-trien-ben-vung-viet-nam-2019-sap-duoc-to-chuc-20190111083520559.chn?fbclid=IwAR1Z0cbDM4z6YXnaecIqVHOjDrgNx3Uz2E53np5pRv6sLDg6CDREBArWzhw

5) https://www.facebook.com/events/502750646881392/

6) Báo điện tử tri thức trẻ. http://URL: http://ttvn.vn/kinh-doanh/dieu-dac-biet-cua-dien-dan-phat-trien-ben-vung-viet-nam-2019-sap-duoc-to-chuc-4201911184923862.htm

7) Báo VTC News. http://URL: https://vtc.vn/dien-dan-ben-vung-viet-nam-2019-thuc-day-tang-truong-kinh-te-va-xa-hoi-toan-dien-phuc-vu-phat-trien-ben-vung-d451987.html

8) Báo VNMEDIA. http://URL: http://www.vnmedia.vn/kinh-te/201901/gsts-nguyen-duc-khuong-phat-trien-ben-vung-la-chu-de-quoc-te-quan-trong-624053/

9) Báo pháp luật. Kiều bào góp ý giúp Việt Nam phát triển toàn diện xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường. http://URL: http://baophapluat.vn/trong-nuoc/kieu-bao-gop-y-giup-viet-nam-phat-trien-toan-dien-xa-hoi-di-doi-voi-bao-ve-moi-truong-434452.html 10. Học viện Nông nghiệp. URL: https://www.vnua.edu.vn/thong-bao/dang-ky-tham-du-hoi-thao-phat-trien-ben-vung-duoc-to-chuc-boi-truong-dh-uppsala-thuy-dien-va-dien-dan-ben-vung-viet-nam-32818.html 

11. Báo Petrotimes. Phát triển bền vững là chủ đề quốc tế quan trọng. http://URL: https://petrotimes.vn/phat-trien-ben-vung-la-chu-de-quoc-te-quan-trong-525551.html

12. Báo Xã Luận.URL: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2446154

13. Báo CTT.URL: https://ctt.edu.vn/dieu-dac-biet-cua-dien-dan-phat-trien-ben-vung-viet-nam-2019-sap-duoc-to-chuc/

B. SAU SỰ KIỆN

1. Báo xây dựng. Diễn đàn chính sách và lãnh đạo Việt Nam 2019: Thay đổi để phát triển bền vững. http://URL: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/dien-dan-chinh-sach-va-lanh-dao-viet-nam-2019-thay-doi-de-phat-trien-ben-vung.html

2. VOV5 - Ban đối ngoại. Diễn đàn quốc tế về phát triển bền vững Việt Nam 2019. http://URL: http://vovworld.vn/vi-VN/nguoi-viet-muon-phuong/dien-dan-quoc-te-ve-phat-trien-ben-vung-viet-nam-2019-716976.vov

3. Báo công an nhân dân. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xã hội toàn diện phục vụ phát triển bền vững. http://URL: http://cand.com.vn/Kinh-te/Thuc-day-tang-truong-kinh-te-va-xa-hoi-toan-dien-phuc-vu-phat-trien-ben-vung-529847/

4. Báo mới. Nhân lực chìa khoa phát triển bền vững. http://URL: https://baomoi.com/nhan-luc-chia-khoa-phat-trien-ben-vung/r/29403527.epi

5. Báo đầu tư. Thứ trưởng Lê Quang Mạnh - Nguồn nhân lực là chìa khoa cho sự bền vững dài hạn. http://URL: https://baodautu.vn/thu-truong-le-quang-manh-nguon-nhan-luc-la-chia-khoa-cho-su-ben-vung-dai-han-d94254.html

6. Báo Người lao động. Nhân lực chia khòa phát triển bền vững. http://URL: https://nld.com.vn/kinh-te/nhan-luc-chia-khoa-phat-trien-ben-vung-20190118224520745.htm

7. Báo pháp luật. Nhân lực là chìa khoa để Việt Nam phát triển bền vững. http://URL: http://baophapluat.vn/kinh-te/nhan-luc-la-chia-khoa-de-viet-nam-phat-trien-ben-vung-435436.html

8. Báo đầu thầu. VSF 2019 - thảo luận 5 vấn đề lớn về nâng cao năng lực của nền kinh tế. http://URL: http://baodauthau.vn/thoi-su/vsf-2019-thao-luan-5-van-de-lon-ve-nang-cao-nang-luc-cua-nen-kinh-te-89684.html

9. Báo Bnews. Chìa khóa thành công của tăng trưởng kinh tế. http://URL: https://bnews.vn/chia-khoa-thanh-cong-cua-tang-truong-kinh-te/110997.html

10. Báo quê hương online. Hội thảo áp dụng công nghệ trong nông nghiệp để phát triển bền vững. http://URL: http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/hoi-thao-ap-dung-cong-nghe-trong-nong-nghiep-de-phat-trien-ben-vung-20190118182607201.htm

11. Báo xã luận. Chìa khóa thành công của tăng trưởng. http://URL: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2453325

12. Báo Phụ nữ Việt Nam. Cơ hội việc làm trong nền kinh tế số hóa. http://URL: http://www.phunuvietnam.vn/xa-hoi/co-hoi-viec-lam-trong-nen-kinh-te-so-hoa-post54572.html

13. Việt Báo. Nhân lực chìa khóa phát triển bền vững. http://URL: http://vietbao.vn/Kinh-te/Nhan-luc-chia-khoa-phat-trien-ben-vung/62521423/87/

14. VietnamNET. Hiện thực giấc mơ giải phóng nông dân bằng nông nghiệp thông minh. http://URL: https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/hien-thuc-giac-mo-giai-phong-nong-dan-bang-nong-nghiep-thong-minh-503791.html

15. Báo NETNEWS. Nhân lực – chìa khóa phát triển bền vững. http://URL: http://netnews.vn/Nhan-luc-chia-khoa-phat-trien-ben-vung-kinh-doanh-6-0-1840293.html

16. Báo Vietnamtoday. http://URL: https://kinhte.vietnamtoday.online/nhan-luc-chia-khoa-phat-trien-ben-vung/

17. Báo VTC News. VSF 2019 – Diễn đàn trao đổi kinh nghiệm và phối hợp chính sách bền vững của Việt Nam ở cấp độ quốc tế. http://URL: https://vtc.vn/vsf-2019-dien-dan-trao-doi-kinh-nghiem-va-phoi-hop-chinh-sach-ben-vung-cua-viet-nam-o-cap-do-quoc-te-d452758.html

18. Báo Đại biểu nhân dân. Đầu tư vốn con người để tạo bứt phá. http://URL: http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=75&NewsId=415995

19. Báo HAPIHOUZE. Thiếu đầu tư ’vốn con người’, Việt Nam sẽ thua thiệt trong hội nhập. http://URL: https://hapihouze.vn/thieu-dau-tu-von-con-nguoi-viet-nam-se-thua-thiet-trong-hoi-nhap-b256.php

20. Báo VOV. http://URL: https://vov.vn/kinh-te/thieu-dau-tu-von-con-nguoi-viet-nam-se-thua-thiet-trong-hoi-nhap-866114.vov

21. Báo Bình Định. Thiếu đầu tư vốn con người Việt Nam sẽ thua thiệt trong hội nhập. http://URL: http://www.baobinhdinh.com.vn/viewer.aspx?macm=5&macmp=5&mabb=116890

22. Báo Thừa thiên Huế.http://URL http://baothuathienhue.vn/thieu-dau-tu-von-con-nguoi-viet-nam-se-thua-thiet-trong-hoi-nhap-a67141.html

23. Bộ Kế hoạch & Đầu tư. http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=42258

24. Thương hiệu & Pháp luật. http://URL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/ban-tin-cuoi-tuan-so-67-nghe-si-hang-phim-truyen-viet-nam-cang-bang-ron-chat-van-bi-cat-luong-bao-hiem-video18842.html

25. Đài truyền hình Đồng Nai. http://URL: https://www.youtube.com/watch?v=qIEFN0Mldd0

26. Đài truyền hình thông tấn (9’)/Bản tin thời sự ngày 17/01/2019 – 11 giờ am. http://URL: http://vnews.gov.vn/ban-tin-thoi-su-11h-ngay-17012019

Một số hình ảnh trả lời phỏng vấn báo chí tại Diễn đàn: