Tin tức Tin tức

Học viện Chính sách và Phát triển mở chuyên ngành Quản trị Kinh doanh du lịch
 | Lượt xem: 322

Ngày 19/3/2020, Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức nghiệm thu đề án mở chuyên ngành Quản trị Kinh doanh du lịch.

     Tham dự hội nghị, PGS, TS. Đào Văn Hùng – Giám đốc Học viện, kiêm chủ nhiệm đề án phát biểu khai mạc chương trình và bày tỏ sự cảm ơn đối với các thành viên trong Hội đồng Thẩm định, tiếp đó đề nghị nhóm biên soạn tiếp nhận những phản biện và sớm hoàn thiện đề án, sau đó trình Ban Giám đốc xem xét, quyết định.

     Trước đó, được sự đồng ý của Ban Giám đốc Học viện, khoa Quản trị kinh doanh xây dựng đề án chuyên ngành Quản trị Kinh doanh du lịch. Sau một thời gian biên soạn, xây dựng và báo cáo Ban Giám đốc Học viện. Ngày 13/3/2020, Học viện Chính sách và Phát triển ban hành Quyết định số 190/QĐ-HVCSPT, về việc thành lập Hội đồng Thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Du lịch thuộc ngành Quản trị kinh doanh.

     Hội đồng Thẩm định gồm các ông bà:

Stt

Họ và tên

Đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

PGS, TS. Nguyễn Văn Mạnh

Nguyên Trưởng khoa Du lịch và Khách sạn – Đại học Kinh tế quốc dân

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS, TS. Lê Anh Tuấn

Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch

Phản biện 1

3

PGS, TS. Phạm Hồng Long

Trưởng khoa Du lịch, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

Phản biện 2

4

ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch

Ủy viên

5

TS. Nguyễn Thế Hùng

Học viện Chính sách và Phát triển

Thư ký

     Trước tình hình dịch bệnh Corona, Hội đồng nghiệm thu thống nhất trao đổi theo hình thức online.

     Sau khoảng thời gian gần hai giờ trao đổi, thảo luận ý kiến trực tuyến, PGS,TS. Nguyễn Văn Mạnh - Nguyên Trưởng Khoa Du lịch và Khách sạn, Trường Đại học Kinh tế quốc dân - Chủ tịch Hội đồng đã thống nhất ý kiến các thành viên và đưa ra kết luận khẳng định sự cần thiết mở chuyên ngành đào tạo  Quản trị Kinh doanh Du lịch tại Học viện Chính sách và Phát triển. Hội đồng đã bỏ phiếu nhất trí cao (100%) và kính đề nghị lãnh đạo Học viện tạo điều kiện mở chuyên ngành mới. Và đặc biệt, Thầy cũng thể hiện sự vui mừng khi được lần đầu tham dự một hội đồng nghiệm thu trực tuyến đạt hiệu quả cao như cuộc họp tại Học viện. Điều đó thể hiện sự sáng suốt và nhạy bén của lãnh đạo Học viện trong bối cảnh dịch Covid 19 đang có chiều hướng diễn biến khó lường như hiện nay.

(Nguồn: Trung tâm CNTT, TV&TT)