Tin tức Tin tức

Học viện Chính sách và Phát triển quyết liệt tăng cường các công tác phòng chống dịch Corona
 | Lượt xem: 662

Trước diễn biến dịch hô hấp cấp Covid-19 có chiều hướng phát triển, ngày 09/3/2020, Ban Giám đốc triệu tập họp các bộ phân liên quan để triển khai tăng cường công tác phòng chống dịch.

     Hiện tại dịch bệnh hô hấp cấp Covid-19 có chiều hướng phức tạp và phát triển, để nâng cao hiệu quả công tác phòng, ngừa dịch bệnh, Ban Giám đốc Học viện yêu cầu các cá nhân và tập thể nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

     Yêu cầu Ban Y tế, Bộ phận Bảo vệ lập trạm kiểm soát phòng chống dịch ngay tại cổng Học viện, kiểm tra nhiệt độ cơ thể, yêu cầu toàn bộ người vào Học viện dùng dung dịch rửa tay khô sát khuẩn.

Trạm kiểm soát dịch

     Giao phòng Chính trị và Công tác sinh viên tăng cường công tác tuyên truyền tới sinh viên, cán bộ và giảng viên trên các phương tiện đại chúng, nhắc nhở mọi người tiếp cận các thông tin chính thống, bình tĩnh đón nhận và sử lý thông tin, tình huống, không tuyên truyền, phát tán các thông tin thất thiệt gây hoang mang trong cộng đồng sinh viên Học viện và xã hội.

     Đề nghị Ban Phòng chống dịch kiểm tra và tăng cường sát khuẩn, vệ sinh, đo nhiệt độ và phổ biến kiến thức phòng chống dịch cho toàn bộ công nhân đang làm việc, sinh hoạt tại khu vực công trường của Học viện. Tăng cường phun thuốc sát khuẩn lần tiếp theo các khu làm việc, giảng đường, KTX, công trường và lán trại công nhân, …

Khu công trường, KTX, Giảng đường, khu làm việc được phun sát khuẩn 07-09/3/2020

     Theo thông báo số 47/TB-VHCSPT, ngày 07/3/2020 của Học viện Chính sách và Phát triển, sinh viên của Học viện tiếp tục học online đến ngày 15/3/2020. Bên cạnh đó, Học viện đề nghị sinh viên nên ở nhà, hạn chế việc đi lại đặc biệt ra vào các khu vực đang có các trường hợp mắc bệnh Covid-19 .

     Yêu cầu Trung tâm Hỗ trợ đạo tạo hướng dẫn quy chế và phổ biến nội dung vệ sinh an toàn dịch bệnh cho sinh viên tại KTX.

     Cho phép giảng viên dạy online tại gia đình, nhằm hạn chế việc di chuyển giữ các khu vực nhạy cảm trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, mỗi giảng viên phải đăng ký với phòng Quản lý Đào tạo, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Phòng Tổ chức Hành chính, các bộ phận này tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc phê duyệt và giám sát giảng viên.

     Yêu cầu cán bộ, giảng viên khai báo việc đi lại trong nội và ngoài thành Hà Nội về Ban Phòng chống dịch tổng hợp, kiểm soát.

Tình hình dịch bệnh hô hấp cấp Covid-19 có chiều hướng xấu đi, vì thế Ban Giám đốc Học viện liên tục cập nhật tình hình và các chỉ đạo của của cơ quan chức năng để thông tin, chỉ đạo sớm đến sinh viên, cán bộ, giảng viên và đề cao công tác vệ sinh, tuyên truyền, yêu cầu mỗi cá nhân thực hiện nghiêm túc, chung tay cùng cộng đồng, xã hội phòng chống dịch bệnh.

(Nguồn: TTCNTT, TV&TT)